Aktualności

Zespół ds. infrastruktury zaopiniował podział rezerwy drogowej

Cofnij

15 maja 2023

Propozycja podziału rezerwy subwencji ogólnej na 2023 r., której środki wesprą realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego inwestycje drogowe opuściła Zespół ds. infrastruktury, urbanistyki i transportu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Z jaką z opinią? Pozytywną i obietnicą resortu infrastruktury oraz finansów, że wszystkie zakwalifikowane wnioski otrzymają 50 proc.% dofinansowanie.

O proponowanym podziale środków rezerwy subwencji ogólnej powoływanej w budżecie państwa na mocy art. 26 ust 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tzw. rezerwa drogowa subwencji) Zespół ds. infrastruktury, urbanistyki i transportu KWRiST dyskutował 11 maja 2023 r. Spotkanie prowadził Piotr Grzelak, wiceprezydent Gdańska i współprzewodniczący Zespołu ds. infrastruktury z ramienia Unii Metropolii Polskich im. Pawła Adamowicza.

Jak poinformował na wstępie Rafał Weber, wiceminister infrastruktury, utworzona na podstawie przepisów o dochodach JST rezerwa drogowa subwencji ogólnej została w budżecie państwa zaplanowana w wysokości 335 999 000 zł.

Wiceminister Rafał Weber przypomniał ustalenia, które zapadły na jesieni ubiegłego roku. Wówczas, na posiedzeniu Zespołu ds. infrastruktury zadeklarował on, że niezależnie od liczby wniosków pozytywnie zweryfikowanych dofinansowanie każdego z nich nie będzie niższe niż 50 proc.

- Według naszej analizy kwota łączna wniosków jest wyższa od kwoty rezerwy subwencji ogólnej o około 39 mln zł, dlatego zawnioskowaliśmy do ministra finansów, aby ta kwota została wyasygnowana – mówił Rafał Weber.

- Potwierdzam. że wpłynął wniosek pana ministra Webera w sprawie powiększenia kwoty rezerwy subwencji ogólnej na rok 2023 – informował Wojciech Ostrowski, naczelnik w Departamencie Finansów Samorządu Terytorialnego, Ministerstwo Finansów. - Niemniej jednak, żeby minister finansów mógł podjąć decyzje w tym zakresie, to konieczna jest zmiana ustawy o dochodach JST. Taka procedura została uruchomiona, przepisy zostały przygotowane, jest to przedmiotem analiz – dodawał.

Po wysłuchaniu tych wyjaśnień współprzewodniczący Zespołu Piotr Grzelak zaproponował, aby podział rezerwy zaopiniować pozytywnie. Natomiast Marek Wójcik, sekretarz strony samorządowej zaproponował, aby opinia pozytywna dotyczyła także podziału kwoty uzupełniającej, tej nad którą obecnie pracuje resort finansów, aby samorządy, których wnioski o dofinansowanie z rezerwy drogowej subwencji zostały pozytywnie zakwalifikowane, mogły jak najszybciej skorzystać z dofinansowania.

Foto: Kamil Klyta/Unsplash

Michał Cyrankiewicz-Gortyński

Redaktor