Ogólne

Zespół Infrastruktury KWRiST negatywnie o projekcie KPO


8 kwietnia 2021

8 kwietnia 2021 r. Obradował Zespół ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Jednym z punktów był projekt Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności przedłożony przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, który uzyskał opinię negatywną.

Bezpośrednią przyczyną negatywnego zaopiniowania projektu KPO przez Zespół ds. Infrastruktury KWRiST, któremu współprzewodniczy w imieniu Unii Metropolii Polskich Marcin Krupa, Prezydent Katowic, był brak ostatecznej wersji tego dokumentu. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej nie przedstawiło bowiem – w dniu dzisiejszym – Stronie Samorządowej tekstu projektu KPO uwzględniającego wszystkie przyjęte przez rząd uwagi strony samorządowej. W szczególności nie znalazły się tam poprawki zaakceptowane na spotkaniu Strony Samorządowej KWRiST z Prezesem Rady Ministrów Mateuszem Morawieckim.

Przypomnijmy, że chodzi tutaj głównie o przesunięcie części środków w ramach KPO na inwestycje w rozwój transportu szynowego w miastach i ich obszarach metropolitalnych, zwiększenie puli środków przeznaczonych na ochronę zdrowia, w tym na samorządowe szpitale oraz zagwarantowanie udziału przedstawicielom samorządu terytorialnego w pracach Komitetu Monitorującego wdrażanie KPO.

Więcej o spotkaniu Strony samorządowej KWRiST z Premierem Mateuszem Morawieckim czytaj tutaj.

Opinia Zespołu ds. Infrastruktury KWRiST nie jest ostateczna. Oznacza to możliwość jej zmiany (na pozytywną), ale pod warunkiem wypełnienia następujących warunków:

  • rząd przedstawi podstawowe informacje dotyczące udziału przedstawicieli samorządu terytorialnego w monitorowaniu i wdrażaniu KPO (co ma się znaleźć w tzw. ustawie wdrożeniowej);
  • rząd przekaże na piśmie obietnice przekazane przez premiera M. Morawieckiego podczas spotkania 7 kwietnia 2021 r. ze Stroną Samorządową KWRiST;
  • rząd wskaże, jak filar spójności społecznej i terytorialnej jest zawarty i realizowany w różnych częściach KPO;
  • przedstawi analizę skuteczności interwencji.

Waldemar Buda, Wiceminister Funduszy i Polityki Regionalnej zadeklarował, że wszystkie uwagi, które zostały uwzględnione w przesłanym 31 marca br. zestawieniu uwag, a także zapowiedzi Premiera znajdą się w nowej wersji projektu KPO. – Projekt ustawy wdrażającej Krajowy Plan Odbudowy zostanie także przekazany do zaopiniowania Stronie Samorządowej KWRiST, ale dopiero po zakończeniu prac nad KPO, czyli realnie za około 1 do 4 miesięcy – mówił Wiceminister Buda.