Z naszych miast

Zgromadzenie GZM: 96 mln zł na walkę z niską emisją


14 marca 2020

Górnośląsko Zagłębiowska Metropolia przekaże gminom wchodzącym w jej skład 81,3 mln zł wsparcia z „Programu działań na rzecz ograniczenia niskiej emisji” oraz ok. 15 mln zł na realizację projektów rozwojowych w ramach „Metropolitalnego Funduszu Solidarności” to wynik obrad Zgromadzenia GZM.

Największe wsparcie na termomodernizacje budynków wraz ze zmianą systemu ogrzewania otrzymały Gliwice – 5,7 mln zł. Zabrze zrealizuje projekt likwidacji niskiej emisji w budynkach użyteczności publicznej oraz wielorodzinnych (5,5 mln zł). W tym roku na 4,5 mln zł dotacji będą mogły liczyć Tychy. Pozwoli im to na budowę ścieżek rowerowych oraz realizację I etapu połączenia pieszo-rowerowego z Kobiórem.

Pół miliona złotych otrzyma Imielin na budowę drugiego etapu Zintegrowanego Centrum Przesiadkowego. Pierwszy etap tej inwestycji był również dofinansowany przez Metropolię w 2018 roku. Gmina Siewierz planuje budowę parkingu dla rowerów i samochodów. Na to zadanie Metropolia przeznaczyła ok. 1,6 mln zł wsparcia.

Siemianowice Śląskie dzięki 1,7 mln zł dotacji będą mogły wybudować instalacje fotowoltaiczne dla budynków użyteczności publicznej.

Zgromadzenie Metropolii zdecydowało także o przyznaniu dotacji w ramach Funduszu Solidarności. Na liście znalazło się 41 projektów na łączną kwotę ok. 15 mln zł. Pieniądze przeznaczane są na realizację różnego rodzaju projektów rozwojowych w gminach, aby niwelować różnice w rozwoju społeczno-gospodarczym. Dzięki funduszowi gminy pozyskały wsparcie na budowę i modernizację dróg, kanalizacji, szkół, przedszkoli, boisk i różnego rodzaju budynków użyteczności publicznej.

Jako przykłady inwestycji można wymienić m.in. przebudowę drogi powiatowej S9401 w Chorzowie (ok. 1 mln zł), budowę budynku wielofunkcyjnego w miejscowości Niewiesze w Rudzińcu (1,2 mln zł), budowę boisk szkolnych w Mierzęcicach (450 tys. zł) oraz modernizację i renowację zabytkowego budynku Muzeum Miejskiego w Rudzie Śląskiej (ok. 333 tys. zł).

Więcej informacji na stronie internetowej GZM

Michał Cyrankiewicz-Gortyński

Redaktor