Ogólne

Zielone aleje w kameralnych metropoliach


16 czerwca 2012

Komisja UMP ds. Ochrony Krajobrazu i Środowiska zorganizowała w Łodzi w dniach 13-14 czerwca 2012 r. konferencję pt. „Drzewa w metropolii”. Uzgodniono i zarekomendowano Zarządowi UMP projekt Deklaracji Unii Metropolii Polskich w sprawie wykorzystania drzew w krajobrazie miasta, zatytułowanej  Twórzmy zielone aleje w kameralnych metropoliach

Zamieszczamy także prezentację "Projekt Aleje", która streszcza istotę problemu.

  UMP Projekt Aleje

Konferencja w Łodzi zakończyła cykl debat Komisji UMP ds. Ochrony Krajobrazu i Środowiska  na temat znaczenia drzew w kształtowaniu krajobrazu miast. Wcześniej mówiono o tym w Białymstoku (31 maja - 1 czerwca 2010) i w Warszawie (8 marca 2011).

Michał Cyrankiewicz-Gortyński

Redaktor