Ogólne

Zmiany w segregacji odpadów


4 grudnia 2020

Miasta otrzymały do zaopiniowania projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów. Nie wniosły istotnych uwag do projektu, co oznacza, że akceptują proponowane zmiany.

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z 19 lipca 2019 roku wprowadziła kategorie 5  frakcji odpadów, które gminy muszą segregować. Projekt nowego rozporządzenia w sprawie selektywnego zbierania odpadów niewiele zmienia. Gminy będą mogły podzielić śmieci na jeszcze więcej frakcji odpadów i narzucić mieszkańcom segregowanie szkła (na kolorowe i bezbarwne) oraz zmienić kolory pojemników i worków.

Zmiana kolorystyki worków i pojemników na śmieci dotyczy przede wszystkim reprezentacyjnych części miast, miejsc o znaczeniu historycznym lub przyrodniczym. Zdarza się bowiem, że segregowane w dotychczasowy sposób odpady obniżają walory estetyczne przestrzeni publicznej. Zmiana kolorystyki worków i pojemników może temu zaradzić.

Nowe przepisy wejdą w życie najwcześniej w połowie 2021 roku. Zawarte przez gminy umowy na odbieranie odpadów komunalnych obowiązują zatem do 30 czerwca 2021. Potem będzie można je przedłużyć o rok, ale od 30 czerwca 2022 worki i pojemniki musza już spełniać wymogi nowego rozporządzenia.

A może trzy frakcje?

W zakresie segregacji odpadów miasta UMP  rekomendują dodatkowo zmianę przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, aby była możliwość zastosowania odstępstwa od zbierania 5 frakcji na rzecz 3 w zwartej zabudowie śródmiejskiej, gdzie nie ma praktycznych możliwości zastosowania 5 pojemników.

 

 

Michał Cyrankiewicz-Gortyński

Redaktor