Ogólne

Zniknie możliwość złożenia e-wniosku o dowód osobisty


21 kwietnia 2021

Wszystkim, którzy chcą skorzystać z możliwości złożenia wniosku o dowód osobisty droga elektroniczną zostało 100 dni na skorzystanie z tej możliwości. Od 2 sierpnia 2021 r. wnioski o wymianę, albo o nowy dowód będzie można składać wyłącznie osobiście. Wiąże się to z nowym wzorem tego dokumentu, w którym zakodowany zostanie m.in. odcisk palca i odręczny podpis właściciela.

 

Zmiany wynikają z konieczności dostosowania polskich przepisów do prawa unijnego. Konkretnie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1157 z 20 czerwca 2019 r. w sprawie poprawy zabezpieczeń dowodów osobistych obywateli Unii i dokumentów pobytowych wydawanych obywatelom Unii i członkom ich rodzin korzystającym z prawa do swobodnego przemieszczania się.

Zgodnie z art. 3 pkt. 5 rozporządzenia dowody osobiste są wyposażone w nośnik danych o wysokim stopniu zabezpieczenia, który zawiera wizerunek twarzy posiadacza dokumentu i dwa odciski palców w formatach cyfrowych. Wyjątki od tej zasady wskazane zostały w art. 3 pkt 7 rozporządzenia. Stanowi on, że z obowiązku złożenia odcisków palców mogą być zwolnione dzieci poniżej 12 roku życia. Natomiast z obowiązku złożenia odcisków palców zwolnione są:

  • dzieci poniżej 6 roku życia.;
  • osoby, od których pobranie takich odcisków jest fizycznie niemożliwe.
CIEKAWOSTKA

 

Przepisy rozporządzenia (UE) 2019/1157 przewidują, że oznaczenie płci w dowodzie osobistym jest fakultatywne:

Państwa członkowskie powinny mieć możliwość podejmowania decyzji o włączeniu danych dotyczących płci danej osoby do dokumentu objętego niniejszym rozporządzeniem. Jeżeli państwo członkowskie uwzględnia płeć danej osoby w takim dokumencie, należy odpowiednio stosować właściwe wartości określone w dokumencie ICAO nr 9303: „F”, „M” lub „X” lub odpowiednią literę stosowaną w języku lub językach danego państwa członkowskiego.

 

Odciski i podpis

Wszystkie państwa członkowskie zostały zobligowane do umieszczania w nich odcisków palców (w warstwie elektronicznej) i odręcznego podpisu posiadacza dowodu (w warstwie graficznej). Zarówno odciski palców, jak i podpis trzeba będzie zostawić w urzędzie. A to oznacza, że zniknie możliwość składania elektronicznych wniosków o dowód osobisty.

Od 2 sierpnia 2021 r. składanie wniosku o dowód osobisty będzie możliwe tylko i wyłącznie w przypadku dzieci do lat 12. A to dlatego, że w wydawanych im dowodach osobistych nie zamieszcza się takich danych jak odcisk palca oraz własnoręczny podpis.

Co istotne dowody osobiste, co do których wnioski zostaną złożone do 2 sierpnia 2021 r. (a więc w „starej”, obecnie obowiązującej wersji) nie będą podlegały wymianie przez cały okres ich ważności.

CIEKAWOSTKA

 

Z e-usługi „Uzyskaj dowód osobisty” w 2019 roku skorzystało ponad 160 tysięcy osób, w 2020 – niemal 336 tysięcy, czyli ponad dwa razy więcej niż rok wcześniej. Od początku 2021 roku z możliwości elektronicznego złożenia wniosku o dowód osobisty skorzystało około 128 tys. osób.