Ogólne

Zrównoważona mobilność - wyzwania i szanse dla miast


7 marca 2017

Unia Metropolii Polskich została partnerem merytorycznym w konferencji „Zrównoważona mobilność - wyzwania i szanse dla miast", którą Ministerstwo Rozwoju organizuje w dniach 8-9 czerwca 2017 r. w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym Rzeszów - Jasionka. Gospodarzem będzie wiceminister rozwoju Adam Hamryszczak. Niżej wstępna agenda konferencji.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Rejestracja on-line rozpocznie się w maju 2017 r., według kolejności zgłoszeń.

Panelistami konferencji „Zrównoważona mobilność – wyzwania i szanse dla miast” będą uznani eksperci, przedstawiciele nauki i biznesu działający w branży transportowej, a także przedstawiciele organizacji pozarządowych, samorządów i zarządów transportu miejskiego, mający bogate doświadczenie w tej dziedzinie. Opowiedzą m.in. o sposobach na zmniejszanie ruchu samochodowego w centrach miast, rozwoju i znaczeniu nowych technologii w komunikacji zbiorowej. Mówić będą także o roli i przyszłości autobusów z napędem alternatywnym w komunikacji miejskiej oraz znaczeniu rowerów w ruchu miejskim.

Rozmowom na temat zrównoważonej mobilności będzie towarzyszyć multimedialna wystawa najnowszych rozwiązań w zakresie systemów transportowych, taboru, rozwiązań informatycznych, a także dobrych praktyk polskich miast z zakresu zrównoważonej mobilności. Dodatkową atrakcją będzie wizyta w rzeszowskich centrach systemu sterowania ruchem oraz zarządzania transportem publicznym, które miasto zrealizowało ze środków Programu Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013.

Zgadzając się na partnerstwo merytoryczne w konferencji „Zrównoważona mobilność - wyzwania i szanse dla miast", wyrażono nadzieję na partnerstwo Ministerstwa Rozwoju w debacie, jaką Unia Metropolii Polskich zamierza zorganizować jesienią 2017 r. na temat instytucjonalnoprawnych barier w zarządzaniu e-mobilnością w aglomeracjach wielkomiejskich. Gdyby trwało już wówczas wdrażanie ustawy o związku metropolitalnym w województwie śląskim, dobrym miejscem takiej debaty mogłyby być Katowice - z nastawieniem na pomoc w rozwiązaniu praktycznych problemów, jakie staną przed Rządem i zainteresowanymi samorządami w reformie zarządzania  transportem publicznym i jego infrastrukturą.

Zrownowazona_mobilnosc_miejska_agenda_konferencji

Michał Cyrankiewicz-Gortyński

Redaktor