Ogólne

Życzenia dla OMGGS na 10 urodziny


15 września 2021

15 września 2011 r. powołany do życia został Obszar Metropolitalny Gdańsk, Gdynia, Sopot. Inicjatorem utworzenia metropolii wokół Gdańska był śp. Paweł Adamowicz, Prezydent Gdańska i patron Unii Metropolii Polskich.

Obecnie OMGGS to ponad 1,6 mln mieszkańców i 59 miast, gmin i powiatów, które skutecznie współpracują w takich obszarach jak: transport publiczny, rynek pracy i aktywizacja mieszkańców, ekonomia społeczna, integracja migrantów, kultura i promocja zdrowia, rozwój lokalnych przedsiębiorstw, ochrona środowiska, planowanie przestrzenne i promocja.

Z okazji dziesiątej rocznicy powołania Obszaru Metropolitalnego Gdańsk, Gdynia, Sopot życzymy dalszej pracy dla korzyści mieszkańców i budowaniu wspólnoty samorządowej. A także odwagi w patrzeniu w przyszłość i powodzenia w pracach nad uchwaleniem przez polski parlament ustawy metropolitalnej, która pozwoli wykorzystać potencjał tworzących ją samorządów w działalności na rzecz mieszkańców.