CLRAE


DELEGACI UMP – CLRAE

Kongres Władz Lokalnych i Regionalnych Europy (CLRAE) jest organem doradczym Rady Europy. Powstał w 1994 r. w miejsce Konferencji Władz Lokalnych i Regionalnych Europy. Składa się z 2 Izb : Izby Władz Lokalnych oraz Izby Władz Regionalnych. Obydwie liczą 313 członków reprezentujących 200 000 samorządów lokalnych i regionalnych Europy z 45 państw.

Przedstawicielem UMP w Kongresie Władz Lokalnych i Regionalnych Europy jest Hanna Zdanowska – Prezydent Miasta Łodzi.