KWRiST


DELEGACI UMP – KWRiST

Członkowie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego z ramienia UMP:

Marcin Krupa, Prezydent Miasta Katowice
Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublina

 

Przedstawiciele UMP w zespołach problemowych KWRiST:

Zespół ds. Administracji Publicznej i Bezpieczeństwa Obywateli

Włodzimierz Patalas, Sekretarz Miasta Wrocławia
zastępca: Tomasz Fiołek, Zastępca dyrektora Biura UMP

 

Zespół ds. Międzynarodowych

Tadeusz Truskolaski, Prezydent Miasta Białegostoku
zastępca: Przemysław Tuchliński, Dyrektor Departamentu Prezydenta Miasta Białegostoku

 

Zespół ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska

Marcin Krupa, Prezydent Miasta Katowic – Współprzewodniczący Zespołu

 

Zespół ds. Funkcjonalnych Obszarów Metropolitalnych i Miejskich

Michał Olszewski, Zastępca Prezydenta M. St. Warszawy – Współprzewodniczący Zespołu

 

Zespół ds. Edukacji, Kultury i Sportu

Iwona Waszkiewicz, Zastępca Prezydenta Miasta Bydgoszczy
zastępca ds. związanych z kulturą i sportem: Krzysztof Komorski, Zastępca Prezydenta Miasta Lublina
zastępca ds. związanych z edukacją: Ewa Dumkiewicz-Sprawka, Dyrektor Wydziału Oświaty i Wychowania, Urząd Miasta Lublina

 

Zespół ds. Systemu Finansów Publicznych

Krzysztof Żuk, Prezydent Miasta Lublina (współprzewodniczący)
Krzysztof Mączkowski, Skarbnik Miasta Łodzi

 

Zespół ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej

Adam Wieczorek, Wiceprezydent Miasta Łodzi

 

 Zespół ds. Społeczeństwa Informacyjnego

Tomasz Fijołek, Dyrektor Biura UMP

 

Zespół ds. Ustrojowych

Jacek Majchrowski, Prezydent Miasta Krakowa
zastępca: Piotr Krzystek, Prezydent Miasta Szczecina

 

Zespół ds. Statystyki Publicznej

Stanisław Tamm, Sekretarz Miasta Poznania

 

Unia Metropolii Polskich sprawuje patronat nad Zespołem ds. Infrastruktury, Rozwoju Lokalnego, Polityki Regionalnej oraz Środowiska oraz nad Zespołem ds. Funkcjonalnych Obszarów Metropolitalnych i Miejskich.