Ogólne

Stanowisko UMP z 24 kwietnia 2013 r. w sprawie rządowej inicjatywy zmiany ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz zmianie niektórych innych ustaw