Dashboard


Platforma danych metropolitalnych

Przedstawiamy „Metropolie w liczbach” – interaktywną platformę analityczną poświęconą 12 miastom tworzącym Unię Metropolii Polskich oraz poszczególnym gminom z ich obszarów metropolitalnych. Narzędzie umożliwia analizę i monitoring sytuacji zarówno na poziomie całych obszarów metropolitalnych, jak również poszczególnych miast i gmin.

Platforma zawiera dane dla 10 kluczowych obszarów życia społeczno-ekonomicznego. Są to: demografia, rynek pracy, przedsiębiorczość, edukacja i opieka nad dzieckiem, budownictwo i nieruchomości, transport, zdrowie i opieka społeczna, kultura, środowisko i turystyka.

Dane mogą posłużyć do informowania o bieżącej sytuacji w regionie, planowania lokalnych strategii, monitorowania procesu metropolizacji skupionej wokół największych miast oraz uwzględnieniem zmian w czasie od 2018 r. w cyklach półrocznych i rocznych.

Duże miasta pełnią funkcję centrów życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego – silnie wpływając na sąsiadujące gminy i całe regiony – nierzadko żyjąc z nimi w symbiozie i wzajemnie korzystając ze swoich potencjałów. Z tego powodu, w „Metropoliach w liczbach” przyglądamy się również obszarom metropolitalnym w różnych delimitacjach terytorialnych: 

  • podregiony NUTS-3 zgodnie z nomenklaturą GUS
  • partnerstwa, stowarzyszenia, związki miast i gmin 
  • Funkcjonalne Obszary Miejskie, (tzw. FUA, ang. functional urban areas), czyli unijna typologia terytorialna obejmująca miasta i ich strefy dojazdów do pracy.

Źródłem danych jest Bank Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego.

X
Używamy ciastka

Na tej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są wymagane do działania strony, inne są użyteczne, aby zapewnić Ci najlepsze wrażenia z korzystania z sieci..