Komisje i zespoły


Przedstawiciele 12 miast członkowskich współdziałają w następujących komisjach problemowych UMP

Komisje i zespoły organizują konferencje i seminaria. Przygotowują projekty stanowisk Zarządu i Rady UMP w sprawach ważnych dla rozwoju metropolii.

Przewodniczącym Rady UMP jest Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy Rafał Trzaskowski, natomiast Prezesem Zarządu UMP jest Prezydent Miasta Białegostoku Tadeusz Truskolaski.