FAQ


Podmioty uprawnione do udziału w Konkursie: 

 • stowarzyszenia, działające na podstawie ustawy Prawo o stowarzyszeniach,  
 • fundacje, działające na podstawie ustawy o fundacjach,  
 • osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele i działalność obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,  
 • spółdzielnie socjalne, działające na podstawie ustawy o spółdzielniach socjalnych. 
 • Formularz listu intencyjnego należy wypełnić w języku polskim  w internetowym generatorze dostępnym na stronie https://form.jotform.com/240632892305051.
 • Obowiązkowym załącznikiem do listu intencyjnego jest list z poparciem od Partnera samorządowego i (jeśli są) Partnerów dodatkowych. Przykładowy wzór dostępny w zakładce GRANT – Regulamin.
 • Informacje o kwalifikacji do II etapu zostaną przekazane drogą mailową na wskazany w liście intencyjnym adres do dnia 8 maja 2024 r.  
 • Termin prezentacji projektów wybranych do II etapu Konkursu odbędzie się w dniach 4-6 czerwca 2024 r. w Warszawie (wnioskodawcy będą zaproszeni na jeden z dni konferencji). Wnioskujący powinni przygotować prezentację trwającą do 10 minut podczas której opowiedzą o planowanych działaniach w ramach projektu oraz wybranych celach konkursowych w odniesieniu do potrzeb lokalnych. 

Termin realizacji projektu zależy od wnioskodawcy, jednak nie wcześniej niż 17 czerwca 2024 r. Maksymalny czas trwania projektu to 12 miesięcy.

 • Zgłoszone w konkursie projekty oceniać będzie na każdym jego etapie Komisja Konkursowa, w której skład wchodzą:  

Marcin Wojdat - Dyrektor Biura Unii Metropolii Polskich - Przedstawiciel Biura Unii Metropolii Polskich im. Pawła Adamowicza,  

Kaiti Lin – Trzecia Sekretarz Biura Przedstawicielskiego Tajpej - Przedstawicielka Biura Przedstawicielskiego Tajpej w Polsce,  

Hubert Brojek - Przedstawiciel Biura Przedstawicielskiego Tajpej  
w Polsce,  

Krzysztof Stanowski – Dyrektor Centrum Współpracy Międzynarodowej  
w Lublinie - Przedstawiciel samorządu,  

Anna Ostapczuk – Dyrektorka ds. Projektów i Finansów Fundacji „Ukraiński Dom" - Przedstawicielka społeczności ukraińskiej,  

Katarzyna Sadło – Doradczyni i asesorka w wielu programach grantowych dla społeczeństwa obywatelskiego – Ogólnopolska Federacja Organizacji Samorządowych - Przedstawicielka federacji NGO.  

 • Wysokość dotacji nie może przekroczyć 90% budżetu projektu. Niezbędny jest więc wkład własny stanowiący minimum 10% wartości projektu (w postaci wkładu finansowego, rzeczowego lub osobowego). Wkład własny może być wniesiony przez wnioskodawcę lub Partnera. Minimalna kwota wnioskowanej dotacji to 20 000 (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych), a maksymalna to 220 000 PLN (słownie: dwieście dwadzieścia tysięcy złotych). Nie dopuszcza się refundowania kosztów poniesionych przed dniem zawarcia umowy dotacyjnej ani po zakończeniu terminu realizacji projektu. 
 • Dotacja wypłacana jest na podstawie umowy dotacyjnej w 1 lub 2 transzach w zależności od wielkości przyznanej kwoty.  
 • W projekcie obowiązkowy jest udział Partnera samorządowego w zależności od skali projektu może to być obszar metropolitarny, miasto, dzielnica, powiat lub gmina.  
 • W realizacji projektu mogą wziąć udział także dodatkowi Partnerzy, spełniający takie same kryteria jak wnioskodawca określone w pkt. 3. Regulaminu.
 • Sprawozdanie z przeprowadzonego projektu należy złożyć maksymalnie w ciągu 30 dni od jego zakończenia zgodnie z obowiązującym wzorem. 
 • Samorząd terytorialny może wskazać jako swojego przedstawiciela szkołę, dom kultury, itp. List z poparciem powinien zostać przygotowany przez samorząd ze wskazaniem podmiotu będącego jego przedstawicielem.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt:

Agata Chojecka – [email protected] tel. 510-721-429
Paulina Gajownik – [email protected] tel. 533-318-713

X
Używamy ciastka

Na tej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są wymagane do działania strony, inne są użyteczne, aby zapewnić Ci najlepsze wrażenia z korzystania z sieci..