Miasta


Dziś w Unii Metropolii Polskich działa 12 głównych miast Polski

http://www.bialystok.pl

297 tys. mieszkańców
28 radnych wybranych w 5 okręgach

Koalicja Obywatelska (16)
Prawo i Sprawiedliwość (12)

Tadeusz Truskolaski

Prezydent Miasta Białegostoku

Urodzony w 1958 roku w Starych Kapicach. Doktor habilitowany nauk ekonomicznych. Nauczyciel akademicki. Opublikował około 70 publikacji naukowych. Działacz społeczny, należy do NSZZ “Solidarność” na Uniwersytecie w Białymstoku.

Zatrudniony przez Rządowe Centrum Studiów Strategicznych pracował nad planami przestrzennego zagospodarowania kraju.
Kierując Departamentem Polityki Regionalnej w Podlaskim Urzędzie Marszałkowskim wdrażał program PHARE, z którego Białystok, wraz z Podlasiem, otrzymał 52 mln euro. Pracował nad Strategią Rozwoju Kraju oraz Programem operacyjnym Rozwój Polski Wschodniej. Od 2006 r. Prezydent Miasta Białegostoku. Członek Zarządu UMP. Przedstawiciel UMP w Komitecie Regionów Unii Europejskiej.

Włada biegle językiem angielskim i rosyjskim.

Żonaty, ma dwoje dzieci.

http://www.bydgoszcz.pl/

349 tys. mieszkańców
31 radnych wybranych w 6 okręgach

Koalicja Obywatelska (16)
Prawo i Sprawiedliwość (11)
SLD Lewica Razem (3)
radny niezrzeszony (1)

Rafał Bruski

Prezydent Miasta Bydgoszczy

Urodzony w 1962 w Bydgoszczy. Po ukończeniu Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni, w latach 1986-1992 pływał na statkach Polskich Liniach Oceanicznych jako oficer nawigator.

W latach 1994-2005 pracował w Urzędzie Kontroli Skarbowej, uzupełniając wykształcenie: studia podyplomowe w zakresie rachunkowości i finansów na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (1992-1994), licencjat z finansów i bankowość na tejże uczelni (1998), studia podyplomowe w zakresie prawa podatkowego Unii Europejskiej na UMK w Toruniu. Po uzyskaniu uprawnień doradcy podatkowego prowadził własną kancelarię (2005-2006).

W latach 2006-2007 jako zastępca prezydenta miasta Bydgoszczy odpowiadał m.in. za strategię i rozwój, pozyskiwanie funduszy unijnych, obsługę inwestorów, edukację i sport. W listopadzie 2007 r. został powołany na wojewodę kujawsko-pomorskiego. Od 2010 r. jest prezydentem Bydgoszczy .

Rafał Bruski jest żonaty, ma dwoje dzieci. Oddał honorowo ponad 30 litrów krwi. Hobby: różne dziedziny sportu, turystyka górska.

http://www.gdansk.pl

464 tys. mieszkańców
34 radnych wybranych w 6 okręgach

Koalicja Obywatelska (15)
Prawo i Sprawiedliwość (12)
Komitet Pawła Adamowicza „Wszystko dla Gdańska” (7)

Aleksandra Dulkiewicz

Prezydent Miasta Gdańsk

Ur. w 1979 r. Ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie Gdańskim, studiowała też prawo w Salzburgu. W latach 2010-17 radna miasta Gdańska. Od 2017 r. zastępca prezydenta miasta ds. polityki gospodarczej. W dniu 3 marca 2019 r. wygrała przedterminowe wybory na funkcję prezydenta Gdańska.

https://www.katowice.eu//

272 tys. mieszkańców
28 radnych wybranych w 5 okręgach

Koalicja Obywatelska (11)
Forum Samorządowe i Marcin Krupa (11)
Prawo i Sprawiedliwość (4)
Niezrzeszeni (2)

Marcin Krupa

Prezydent Miasta Katowice

Urodzony w 1976 r. Absolwent Wydziału Transportu Politechniki Śląskiej. W 2005 r. obronił pracę doktorską z dziedziny budowy i eksploatacji maszyn, a następnie pracował jako adiunkt na tej samej uczelni. Ukończył również studia podyplomowe z zakresu zarządzania organizacjami.

W latach 2006-2010 radny Katowic, przewodniczył Komisji Skarbu, był również członkiem Komisji Rewizyjnej i Komisji Ochrony Zdrowia i Środowiska.

Jako wiceprezydent Katowic w latach 2010-2014 odpowiadał za planowanie strategiczne, rozwój systemów transportowych, ochronę i kształtowanie środowiska, gospodarkę komunalną, zagospodarowanie i planowanie przestrzenne oraz budownictwo. Prezydent miasta od roku 2014.

Jest ekspertem ds. oceny projektów unijnych w ramach RPO Województwa Śląskiego, sędzią sportów samochodowych oraz biegłym skarbowym środków transportu samochodowego. Interesuje się też nowymi technologiami.

Jest żonaty, ma dwoje dzieci.

771 tys. mieszkańców
43 radnych wybranych w 7 okręgach

Prawo i Sprawiedliwość (16)
Platforma - Nowoczesna - Koalicja Obywatelska (14)
Przyjazny Kraków (9)
Kraków dla mieszkańców (3)
Radna nienależąca do Klubu (1)

Jacek Majchrowski

Prezydent Miasta Krakowa

Jacek Majchrowski – prezydent Krakowa (od 2002 r.), prawnik, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, profesor zwyczajny nauk prawnych, historyk doktryn politycznych i prawnych. Znawca II Rzeczypospolitej, dokumentujący jej historię, a szczególnie działalność ugrupowań prawicowych. Był zastępcą przewodniczącego Trybunału Stanu (w latach 2001-2005), do listopada 2011 r. – sędzia Trybunału Stanu.

Jacek Majchrowski urodził się 13 stycznia 1947 r. w Sosnowcu. Swoje życie związał z Krakowem, a pracę z Uniwersytetem Jagiellońskim. W 1970 r. ukończył studia. W 1974 r. zdobył tytuł doktora na Wydziale Prawa i Administracji, w 1978 r. habilitował się, a w 1988 r., jako jeden z najmłodszych w historii UJ, uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego nauk prawnych. W latach 1987-1993 pełnił funkcję dziekana Wydziału Prawa i Administracji.

Jako wojewoda krakowski w latach 1996-1997 przyczynił się m.in. do powstania Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Krakowie i do podpisania wstępnej umowy o budowie centrum koncertowo-kongresowego. Uratował przed likwidacją Teatr STU. Doprowadził ponadto do przeniesienia grobów żołnierzy radzieckich pochowanych na krakowskich Plantach, w pobliżu Barbakanu, na cmentarz Rakowicki. Zakończył w ten sposób ostry konflikt w mieście, przybierający niejednokrotnie formę publicznych demonstracji.

Od 1999 r. należy do SLD, na czas trwania kadencji prezydenckiej zawiesił swe członkostwo. Jest także członkiem m.in. Polskiego Towarzystwa Historycznego, Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych oraz wielu naukowych towarzystw zagranicznych, między innymi elitarnego Associazione degli Storici Europei.

Od marca 2011 r. wiceprezes Związku Miast Polskich.

Zastępca przewodniczącego Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa.

Doktor Honoris Causa Uniwersytetu Bordeaux i Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Kawaler Orderu Legii Honorowej Republiki Francuskiej (od października 2013 r.).

Profesor Jacek Majchrowski jest autorem wielu opracowań naukowych oraz licznych książek historycznych, przede wszystkim dotyczących II Rzeczypospolitej, m.in. wydanej przez Księgarnię Akademicką pozycji: “Pierwsza Kompania Kadrowa – portret oddziału”.

Żonaty, dwóch synów, wnuk, wnuczka.

https://lublin.eu/

340 tys. mieszkańców
31 radnych wybranych w 6 okręgach

Komitet Krzysztofa Żuka (19)
Prawo i Sprawiedliwość (11)
Niezrzeszony (1)

Krzysztof Żuk

Od 2010 r. Prezydent Miasta Lublin

Urodzony w 1957 roku w Krasnymstawie. Doktor nauk ekonomicznych, pracownik naukowo-dydaktyczny UMCS oraz Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji w Lublinie.

W latach 1990-1996 przewodniczący Rady Miasta Świdnika. Od 1996 r. był dyrektorem Delegatury Ministra Skarbu Państwa w Lublinie, współpracował z Instytutem Badań nad Gospodarką Rynkową przy projektach badawczych dotyczących restrukturyzacji i prywatyzacji gospodarki komunalnej. Koordynował programy pomocowe UE dla przedsiębiorstw komunalnych wdrożone przez Ministerstwo Skarbu Państwa.

W 2005 r. został członkiem Komisji Ekonomii i Zarządzania Oddziału PAN w Lublinie oraz członkiem Resortowej Komisji Orzekającej w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Ministrze Skarbu Państwa, uczestniczył także w pracach Rady Konsultacyjnej ds. Strategii Rozwoju Województwa Lubelskiego. W latach 2007-2009 wiceminister Skarbu Państwa.

Zastępca prezydenta miasta Lublina w latach 2006-2007 oraz 2009-2010. Prezydent miasta od 2010 r.  Przedstawiciel UMP w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego.

https://uml.lodz.pl/

690 tys. mieszkańców
40 radnych wybranych w 8 okręgach

Komitet Hanny Zdanowskiej (32)
Prawo i Sprawiedliwość (8)

Hanna Zdanowska

Hanna Zdanowska Prezydent Miasta Łodzi

Hanna Zdanowska urodziła się w Łodzi. Jest absolwentką XXVI Liceum Ogólnokształcącego. Ukończyła inżynierię środowiska na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Łódzkiej. Po studiach budowała łódzkie osiedla - Retkinię i Radogoszcz oraz prowadziła firmę odzieżową. Sześć lat pełniła funkcję dyrektora biura Łódzkiej Izby Przemysłowo-Handlowej.

W 2006 roku Hanna Zdanowska została radną Rady Miejskiej, później wiceprezydentem Łodzi. Podlegały jej edukacja, sport oraz fundusze unijne.

Jesienią 2007 roku wybrana posłanką do Sejmu RP z listy Platformy Obywatelskiej. Pełniła funkcję zastępcy przewodniczącego Komisji Nadzwyczajnej „Przyjazne Państwo" do spraw związanych z ograniczeniem biurokracji.

13 grudnia 2010 roku Hanna Zdanowska, po zwycięstwie w wyborach, samorządowych została zaprzysiężona na stanowisko Prezydenta Miasta Łodzi. Na drugą kadencję wybrana przez łodzian już w pierwszej turze wyborów 16 listopada 2014 r. Ponowną przysięgę złożyła 1 grudnia 2014 r.

21 października 2018 roku łodzianie powierzyli jej stanowisko Prezydenta Miasta Łodzi po raz trzeci. Hanna Zdanowska dostała w pierwszej turze ponad 215.000 głosów (ponad 70 proc.). Na kolejną kadencję została zaprzysiężona 21 listopada 2018 roku podczas I sesji VIII kadencji Rady Miejskiej w Łodzi.

https://www.poznan.pl/

539 tys. mieszkańców
34 radnych wybranych w 6 okręgach

Koalicja Obywatelska (21)
Prawo i Sprawiedliwość (9)
Lewica (2)
Prawo do Miasta (2)

Jacek Jaśkowiak

Prezydent Miasta Poznania

Urodzony w 1964 roku. Absolwent Wydziału Prawa UAM, stypendystą GFPS na Uniwersytecie w Bielefeld w Niemczech, prawnik, ekonomista, przedsiębiorca, działacz sportowy i społeczny. Od 1996 roku prowadził własną działalność gospodarczą, polegającą na obsłudze księgowej i doradczej dla zagranicznych przedsiębiorców średniej wielkości.

Teatr Nowy w Poznaniu w spektaklu “Gracze” (część serii “Jeżyce story”) przedstawił sylwetkę Jacka Jaśkowiaka i opowiedział o jego przyjaźni z Jackiem Kaczmarskim, który poświęcił mu swoją książkę oraz wzmianki w tekstach swoich piosenek.

Jacek Jaśkowiak jest od dzieciństwa aktywnym sportowcem – trenował boks, wioślarstwo i judo w poznańskich klubach. Przebiegł ponad 50 maratonów na nartach biegowych, kilka razy ukończył prestiżowy Bieg Wazów. Doprowadził do przyznania Szklarskiej Porębie zawodów Pucharu Świata w biegach narciarskich, które zorganizował w roku 2012 i 2014. Jest Członkiem Komisji Światowej Federacji Narciarskiej (FIS) ds. Pucharu Świata w biegach narciarskich. Prezydent miasta od 2014 r.

Od lat wspiera niewidomych rowerzystów z klubu “Razem” w Poznaniu. Sam uwielbia spędzać czas na rowerze, na którym dojeżdża również do pracy.

https://www.erzeszow.pl/

196 tys. mieszkańców
28 radnych wybranych 4 okręgach

Rozwój Rzeszowa 2.0 (15)
Prawo i Sprawiedliwość (9)
Koalicja Obywatelska (4)

Konrad Fijołek

Prezydent Miasta Rzeszowa

Konrad Fijołek urodził się w 1976 roku w Rzeszowie. Jest absolwentem IV Lideum Ogólnokształcacego im. Mikołaja Kopernika w Rzeszowie i Wydziału Socjologii Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie. W 2018 roku uzyskał tytuł Executive Master of Business Administration w Apsley Business School of London.

W latach 1998-2021 radny miasta Rzeszowa. W latach 2006-2010 przewodniczacy Rady Miasta Rzeszowa, a od 2010 roku wiceprzewodniczący Rady Miasta Rzeszowa.

Od wielu lat tworzy liczne inicjatywy na rzecz mieszkańców. W 2015 r. powołał jeden z pierwszych ruchów miejskich w Rzeszowie - "Rzeszów Smart City". Ruch stał się m.in. propagatorem wykorzystania nowoczesnych technologii w zarządzaniu miastem.

Jest współautorem pionierskiego projektu Urban Lab, miejskiego labolatorium w centrum Rzeszowa. MIejsca otwartego dla ambitnych i kreatywnych ludzi, którzy chcą wpływać na jakość życia w mieście. Pomaga w tym zespół naukowców, osób z organizacji pozarządowych oraz biznesu. Wszystko po to, by rozwiązywać lokalne problemy i ułatwiać życie miejscowej społeczności.

W dniu 13 czerwca 2021 wygrał w I turze przedterminowe wybory na Prezydenta Miasta Rzeszowa.

https://www.szczecin.eu/pl

401 tys. mieszkańców
31 radnych wybranych w 5 okręgach

Koalicja Obywatelska (12)
Prawo i Sprawiedliwość (10)
Komitet Piotra Krzystka Bezpartyjni (8)
Niezrzeszony (1)

Piotr Krzystek

Prezydent Miasta Szczecina

Urodzony 5 lutego 1973 roku w Szczecinie. Radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. W 1998 r. rozpoczął pracę w Urzędzie Miejskim w Szczecinie. Następnie do maja 1998 r. pracował w Urzędzie Wojewódzkim na stanowisku zastępcy Dyrektora Wydziału Zdrowia. Od 1 stycznia 1999 r. do 31 marca 2002 r. dyrektor Generalny Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, wyróżnionego w prestiżowym konkursie “Najbardziej Przyjazny Urząd Administracji Rządowej w 2001 r.”

Koordynował prace związane z Programem Rozwoju Instytucjonalnego w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie. Od marca 2002 r. prowadził kancelarię radcy prawnego.

Absolwent Studium Zarządzania Strategicznego dla Dyrektorów Generalnych Urzędów. Zdał egzamin na członka rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa.

W latach 2002-2004 sprawował funkcję Zastępcy Prezydenta Miasta Szczecina, odpowiedzialnego za politykę mieszkaniową oraz gospodarowanie mieniem komunalnym.

Od 2006 r. Prezydent Miasta Szczecina. Sekretarz Zarządu UMP.

http://www.um.warszawa.pl/

1 765 tys. mieszkańców
60 radnych wybranych w 9 okręgach

Koalicja Obywatelska (40)
Prawo i Sprawiedliwość (19)
SLD (1)

Rafał Trzaskowski

Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy

Urodził się 17 stycznia 1972 w Warszawie. Ukończywszy anglistykę na Uniwersytecie Warszawskim; uzupełniał wykształcenie w Paryżu, Oksfordzie, Sydney i w Cranbrook Schools (w pobliżu Detroit). Doktor nauk humanistycznych, specjalista w zakresie spraw europejskich. Zna języki: angielski, francuski, hiszpański, rosyjski i włoski. Początkowo pracował jako tłumacz symultaniczny i nauczyciel angielskiego. Wykładowca w Krajowej Szkole Administracji Publicznej (1998-2009) i Collegium Civitas (od 2000). Doradca sekretarza Komitetu Integracji Europejskiej (2000–01), poseł do Parlamentu Europejskiego (2009-13), minister administracji i cyfryzacji (2013–14), sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych (2014–15), poseł na Sejm (2015-18). Od 2018 prezydent m. st. Warszawy. Jest żonaty, ma dwoje dzieci.

https://www.wroclaw.pl/

639 tys. mieszkańców
37 radnych wybranych w 7 okręgach

Forum Jacka Sutryka - Wrocław Wspólna Sprawa (18)
Prawo i Sprawiedliwość (9)
.Nowoczesna (6)
"Współczesny Wrocław" (4)

Jacek Sutryk

Prezydent Miasta Wrocławia

Urodził się 17 września 1978 r. we Wrocławiu. Absolwent socjologii na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego z 2002 r. Po studiach wygrał konkurs na stanowisko dyrektora Wspólnoty Roboczej Związków Organizacji Socjalnych w Warszawie. Był też doktorantem Kolegium Ekonomiczno-Społecznego w Szkole Głównej Handlowej i wykładowcą Wyższej Szkole Pedagogicznej w Warszawie. Od 2007 ponownie we Wrocławiu, jako dyrektor Miejskiego Ośrodka Opieki Społecznej. W latach 2011-18 dyrektor Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia. W 2018 r. ustępujący prezydent miasta Rafał Dutkiewicz wskazał Jacka Sutryka jako swego następcę. Poparły go też PO, Nowoczesna, SLD i UED. Wygrał wybory w pierwszej turze.

X
Używamy ciastka

Na tej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są wymagane do działania strony, inne są użyteczne, aby zapewnić Ci najlepsze wrażenia z korzystania z sieci..