Biuletyn


Statystyczna ilustracja metropolii

„Metropolie w liczbach” to cykliczny biuletyn statystyczny o 12 miastach UMP oraz ich obszarach metropolitalnych. Opracowanie zawiera najważniejsze dane demograficzne i społeczno-ekonomiczne statystyki publicznej. Jednocześnie podkreśla symbiozę dużych miast i otaczających je gmin, a także – identyfikuje powiązania na poziomie funkcjonalno-terytorialnym.

Biuletyn składa się z dwóch elementów:

  • „Statystyka metropolitalna”, która w cyklu półrocznym, prezentuje najnowsze podstawowe dane demograficzne i społeczno-ekonomiczne zarówno dla miast UMP, jak i ich obszarów metropolitalnych. Prezentowane dane pozwalają monitorować kierunki podstawowych przemian związanych z mieszkańcami, rynkiem, przedsiębiorczością i mieszkalnictwem.
  • „Temat pod lupą”, w którym przedstawiamy opisową analizę wybranego zagadnienia związanego z funkcjonowaniem dużych miast i ich mieszkańców wraz z komentarzami ekspertów w danej dziedzinie.

Dane przedstawione w biuletynie „Metropolie w liczbach” pochodzą z Banku Danych Lokalnych GUS. Wykorzystana typologia metropolitalna opiera się na definicji GUS i odnosi się do jednostek statystycznych NUTS 3 (w Polsce są to podregiony). Dodatkowo, poza obszarami metropolitalnymi opierającymi się na definicji NUTS-3, opracowano klasyfikację opierającą się na delimitacjach obszarów tworzonych przez partnerstwa, stowarzyszenia i związki gminne/metropolitalne. 

 

KAŻDY Z NUMERÓW BIULETYNU (UTWÓR) PODLEGA NINIEJSZEJ LICENCJI PUBLICZNEJ CREATIVE COMMONS - UZNANIE AUTORSTWA 3.0 POLSKA (CC BY 3.0 PL). UTWÓR PODLEGA OCHRONIE PRAWA AUTORSKIEGO LUB INNYCH STOSOWNYCH PRZEPISÓW PRAWA. KORZYSTANIE Z UTWORU W SPOSÓB INNY NIŻ DOZWOLONY NA PODSTAWIE NINIEJSZEJ LICENCJI LUB PRZEPISÓW PRAWA JEST ZABRONIONE. WYKONANIE JAKIEGOKOLWIEK UPRAWNIENIA DO UTWORU OKREŚLONEGO W NINIEJSZEJ LICENCJI OZNACZA PRZYJĘCIE I ZGODĘ NA ZWIĄZANIE POSTANOWIENIAMI NINIEJSZEJ LICENCJI.

https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/

 

X
Używamy ciastka

Na tej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są wymagane do działania strony, inne są użyteczne, aby zapewnić Ci najlepsze wrażenia z korzystania z sieci..