Biuro


Pracownicy Biura UMP

Dyrektor Zarządzający 

Dorota Bąbiak – Kowalska

[email protected]

Koordynatorka komisji:

Komisja Sekretarzy Miast UMP, w tym Zespół UMP ds. Ustrojowych

Komisja UMP ds. Bezpieczeństwa

 

Dyrektor ds. legislacyjnych 

Tomasz Fijołek

[email protected]

Koordynator komisji:

Komisja UMP ds. Europejskich, w tym Zespół Koordynacyjny UMP ds. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych i Polityki Miejskiej

Dyrektor ds. analiz i badań  

Marcin Wojdat

[email protected]

Szef Centrum Analiz i Badań

Szefowa Zespołu Komunikacji, Informacji i Promocji 

Paulina Gajownik

[email protected]

Koordynatorka ds. współpracy z Ukrainą

Kontakt dla mediów 

Rafał Szczepkowski

[email protected]

tel. 607 283 482

Koordynator ds. komunikacji i promocji

Koordynator projektu WUF 2022

Koordynator zespołu UMP ds. sportu w ramach Komisji ds. Kultury i Sportu

Koordynator zespołu UMP ds. turystyki w zakresie promocji Miast 

kontakt dla mediów 

Julia Wiśniewska

[email protected]

TEL. 609 442 400

Koordynatorka promocji i komunikacji

 

 

Agata Saracyn

[email protected]

Koordynatorka komisji i zespołów:

Komisja UMP ds. Edukacji 

Komisja UMP ds. Obywateli Miasta

Zespół UMP ds. Młodzieży 

Zespół UMP ds. Jednostek Pomocniczych 

Zespół UMP ds. Centrów Usług Wspólnych dla Oświaty

 

r.pr. dr Tymoteusz Marzec

[email protected]

Koordynator komisji:

Komisja UMP ds. Środowiska

 

Sylwia Cyrankiewicz-Gortyńska

[email protected]

Koordynatorka komisji i zespołów:

Komisja UMP ds. Społecznych

Zespół ds. Migracji i Integracji

Zespół ds. Dostępności

 

Sylwester Szczepaniak

[email protected]

Koordynator ds. społeczeństwa informacyjnego i smart city

 

Michał Podkański

[email protected]

Koordynator komisji:

Komisja UMP ds. Urbanistyki

Komisja UMP ds. Osiedleńczych

 

Alicja Sopińska

[email protected]

Kierownik Zespołu Analityków
Centrum Analiz i Badań

 

Anna Sobestjańska

[email protected]

Analityczka
Centrum Analiz i Badań

 

Bartosz Adamczyk

[email protected]

Młodszy Analityk
Centrum Analiz i Badań

 

Michał Cyrankiewicz-Gortyński

[email protected]

Dziennikarz

 

Anna Piasecka

[email protected]

sekretariat Biura UMP