Biuro


Pracownicy Biura UMP

Dyrektor Biura Unii Metropolii Polskich 

Tomasz Fijołek

[email protected]

koordynator komisji:

 • Komisja UMP ds. Europejskich, w tym Zespół Koordynacyjny UMP ds. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych i Polityki Miejskiej

 

Z-ca Dyrektora 

Dorota Bąbiak – Kowalska

[email protected]

koordynatorka komisji:

 • Komisja Sekretarzy Miast UMP, w tym Zespół UMP ds. Ustrojowych
 • Komisja UMP ds. Bezpieczeństwa
 • Komisja UMP  ds. Osiedleńczych

kontakt dla mediów 

Rafał Szczepkowski

[email protected]

tel. 607 283 482

koordynator ds. komunikacji i promocji

Z-ca Dyrektora 

Marcin Wojdat

[email protected]

odpowiedzialny za Dział Analiz i Badań

 

Piotr Polak

[email protected]

koordynator komisji:

 • Komisja Skarbników Miast UMP
 • Komisja UMP ds. Urbanistyki
 • Komisja UMP ds. Biznesu i Wiedzy

 

Agata Saracyn

[email protected]

koordynatorka komisji:

 • Komisja UMP ds. Edukacji 
 • Komisja UMP ds. Kultury i Sportu
 • Komisja UMP ds. Obywateli Miasta

 

Monika Małowiecka

[email protected]

koordynatorka komisji i zespołu:

 • Komisja UMP ds. Środowiska, w tym Zespół Koordynacyjny UMP ds. Odpadów Komunalnych
 • Zespół koordynujący prace wydziałów komunikacji w miastach UMP

 

Magdalena Wojno

[email protected]

koordynatorka komisji i zespołów:

 • Komisji UMP ds. Społecznych
 • Zespól ds. Migracji i Integracji
 • Zespół ds. Dostępności

 

Sylwester Szczepaniak

[email protected]

koordynator ds. społeczeństwa informacyjnego i smart city

 

Anna Piasecka

[email protected]

sekretariat Biura UMP

 

Sylwia Dębkowska

[email protected]

asystentka