Stanowiska

Więcej

Misją Unii Metropolii Polskich jest włączenie metropolii Rzeczypospolitej w sieć metropolii UE.

Tadeusz Truskolaski (Białystok)

Prezes Zarządu

Miasta członkowskie

10 miast członkowskich UMP: Białystok, Bydgoszcz, Gdańsk, Katowice, Lublin, Łódź, Poznań, Rzeszów, Warszawa i Wrocław należy do stowarzyszenia wielkich miast europejskich – Eurocities.

Od 2000 roku Biuro UMP prowadzi Atlas Metropolii Polskich, wykonywany w partnerstwie 12 miast członkowskich.

Miasta UMP