Aktualności

Nowy numer biuletynu „Metropolie w liczbach”. LEKCJA INTEGRACJI

Cofnij

7 marca 2024

Uczniowie z doświadczeniem migracji w największych polskich miastach to coraz bardziej liczna grupa. Z roku na rok ich przybywa, a w związku z kryzysem wojennym w Ukrainie do szkół i placówek oświatowych trafiło 60 tys. uczniów z tego kraju. Polska stała się bezpiecznym azylem dla wielu rodzin cudzoziemskich, zwłaszcza uchodźców wojennych. Miasta UMP i ich obszary metropolitalne miały w tym szczególny udział - oferując większe możliwości i lepszy start stały się główną destynacją osiedleń. Dlatego tak ważne jest dla samorządów stworzenie optymalnych warunków do nauki i pomoc w integracji ze środowiskiem lokalnym. O tym wszystkim można się dowiedzieć w najnowszym, czwartym, wydaniu naszego biuletynu „Metropolie w liczbach – lekcja integracji”.

Tym razem w „Temacie pod lupą” opisujemy sytuację uczniów cudzoziemskich w dwunastu miastach należących do Unii Metropolii Polskich im. Pawła Adamowicza. W styczniu 2022 r. uczyło się na ich obszarze ponad 80 tys. cudzoziemców. Przed wybuchem pełnoskalowej wojny w Ukrainie większość z nich stanowili Ukraińcy (70%). Od momentu rosyjskiego ataku w lutym 2022 r. przybyło ich znacząco. Dziś już widać, że nie był to tylko chwilowy przyrost. Mamy więc do czynienia z otwarciem się w większym stopniu na osoby z innych krajów. 

Coraz więcej uczniów z doświadczeniem migracji

Na początku roku szkolnego 2023/24 w miastach UMP uczyło się 161 tys. uczniów z doświadczeniem migracji. Obecnie trendy migracyjne utrzymały się na minimalnie rosnącym poziomie, a uczniowie z Ukrainy kontynuują naukę w szkołach i placówkach, m.in. w miastach UMP. Jednak przybyło nie tylko Ukraińców, ale i przedstawicieli pozostałych, głównych narodowości – Białorusinów, Rosjan, Wietnamczyków czy obywateli Indii.

Według danych Systemu Informacji Oświatowej (SIO) we wrześniu 2023 r.spośród wszystkich uczniów cudzoziemskich w Polsce 46% uczyło się w szkołach i placówkach oświatowych zlokalizowanych w miastach Unii Metropolii Polskich. Wśród poszczególnych miast UMP najwięcej uczniów z zagranicy na tle wszystkich uczniów odnotowano we Wrocławiu (17%). Ich obecność jest zdecydowanie częściej zauważana w środowiskach szkolnych największych polskich miast niż w ujęciu ogólnopolskim. We wrześniu 2023 r. uczniowie z zagranicy stanowili 11% wszystkich uczniów w miastach UMP oraz 5% w całym kraju.

Zmiana perspektywy

- To, co się zadziało po 24 lutego, to wzrost świadomości. - tłumaczy Katarzyna Szostak-Król –Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 26 w Białymstoku. - Otworzyliśmy się na różnego rodzaju szkolenia, na to, żeby patrzeć na dziecko z doświadczeniem migracji jak na dziecko o specjalnych potrzebach edukacyjnych. To jest zupełnie inne, indywidualne podejście, programy nauczania i ich dostosowywanie. I wielokrotnie widać było, jak nauczyciele są tym zainteresowani, żeby stwarzać otwarte środowisko, budować integrację, żeby ta adaptacja następowała skutecznie. 

Rosnąca skala uczniów z doświadczeniem migracji oznaczała konieczność dokonania jakościowych zmian w samym procesie kształcenia. Samorządy – jako organy odpowiedzialne na kreowanie polityki oświatowej w miastach – prowadzą działania w celu dostosowania warunków nauczania do potrzeb uczniów cudzoziemskich. Skupiają się one na indywidualnym podejściu do tych osób, integrowaniu ze społecznością szkolną, pokonywaniu bariery językowej oraz poszanowaniu ich odrębności kulturowej – wszystko to w duchu edukacji włączającej. Ponadto, znaczącymi elementami powodzenia tego procesu jest m.in. odpowiednie przygotowanie nauczycieli do pracy z dziećmi migranckimi, wzmocnienie pozycji asystentów międzykulturowych w systemie oświaty czy weryfikacja sposobów funkcjonowania oddziałów przygotowawczych.

Polska stała się miejscem, gdzie tworzy się warunki do życia na całkiem dobrym poziomie, a w miastach obserwuje się największą liczbę osiedleń osób spoza naszej granicy. Stąd troska samorządów, które przecież tworzą politykę oświatową w miastach, co w dłuższej perspektywie na pewno zaprocentuje całemu społeczeństwu. Pełną analizę znajdą Państwo poniżej, w samym biuletynie.

Drugą częścią „Metropolii w liczbach” jest Statystyka Metropolitalna, która w cyklu półrocznym, prezentuje najnowsze podstawowe dane demograficzne i społeczno-ekonomiczne zarówno dla miast UMP, jak i ich obszarów metropolitalnych. Prezentowane dane pozwalają monitorować kierunki podstawowych przemian związanych z mieszkańcami, rynkiem, przedsiębiorczością i mieszkalnictwem. Tym razem prezentowane są dane według stanu na 30.06.2023.

Zachęcamy do lektury!

 

Do pobrania


Julia Wiśniewska

X
Używamy ciastka

Na tej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są wymagane do działania strony, inne są użyteczne, aby zapewnić Ci najlepsze wrażenia z korzystania z sieci..