Publikacje

Ku zielonej transformacji. Analiza sytuacji i wyzwań środowiskowych w największych polskich miastach

Cofnij

18 maja 2023

W dużych miastach i metropoliach w związku z de facto nieograniczonymi możliwościami konsumpcji dóbr, wytwarza się więcej odpadów, a zapotrzebowanie na energię i wodę stale rośnie. Jako środowiska zurbanizowane, gęsto zabudowane, z względnie niewielką powierzchnią biologicznie czynną, miasta mają mniejsze możliwości opanowania skutków zmian klimatycznych. Zielona, ekologiczna transformacja miast i obszarów metropolitalnych to ogromne, nieuchronne wyzwanie związane ze zmianami w wielu obszarach życia

W ramach kolejnego wydania cyklicznej publikacji „Metropolie w Liczbach” Zespół Centrum Badań i Analiz Unii Metropolii Polskich przygotował analizę, w której skupił się na roli największych miast w drodze do zielonej transformacji i poprawy jakości środowiska naturalnego. W Analizie przyglądamy się danym ilościowym na temat: terenów zieleni, jakości powietrza, gospodarki odpadami komunalnymi, gospodarki wodno-ściekowej, energii elektrycznej i gazowej oraz finansowaniu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska.

Oprócz danych statystycznych prezentujemy stanowiska ekspertów z branży. Opinie te pokazują z jakimi problemami i wyzwaniami, będą musieli się zmierzyć włodarze miast oraz zarządzający miejskimi spółkami komunalnymi. To Bardzo ważny głos, ponieważ w związku z działaniami polskiego rządu, sytuacja finansowa miast uległa pogorszeniu. Jednocześnie drastycznie wzrosły koszty odbioru i przetwarzania odpadów czy też produkcji i dostarczania energii lub wody.

Zwracamy również uwagę na postulowane przez ekspertów potrzeby zmian legislacyjnych w polskim prawie oraz potrzeby finansowe samorządów związane z inwestycjami służącymi zielonej transformacji oraz wypełnianiu przez Polskę unijnych dyrektyw energetycznych i środowiskowych.

Do pobrania


X
Używamy ciastka

Na tej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są wymagane do działania strony, inne są użyteczne, aby zapewnić Ci najlepsze wrażenia z korzystania z sieci..