Aktualności

22 marca - Światowy Dzień Wody

Cofnij

22 marca 2023

22 marca obchodzimy Światowy Dzień Wody. I z tej okazji przygotowaliśmy kilka informacji odnośnie zużycia wody w miastach Unii Metropolii Polskich. Okazuje się, że właśnie w nich zużywa się dwa razy mniej wody niż w Polsce.

Święto Wody  zostało ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych rezolucją z dnia 22 grudnia 1992 r., podczas konferencji Szczyt Ziemi 1992 (UNCED) w Rio de Janeiro w Brazylii. Od 1993 r. corocznie Światowy Dzień Wody obchodzony jest pod innym hasłem. W tym roku to "Troska o wodę jest obowiązkiem każdego człowieka”.

Foto: Jimmy Chang/Unsplash

Slajdy: Centrum Analiz i Badań UMP