Ogólne

Aby wybory były bezpieczne potrzeba szczegółowych procedur


17 czerwca 2020

Strona samorządowa Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego zwraca się do MZ o wytyczne, jak postępować z zakażonymi na koronawirusa członkami obwodowych komisji wyborczych i wyborcami.

Jacek Karnowski, współprzewodniczący Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu ze strony samorządowej zwrócił się 16 czerwca br. do Łukasza Szumowskiego z wnioskiem o pilne przekazanie samorządom wytycznych/procedur, w jaki sposób postępować z członkami obwodowych komi­sji wyborczych, jak i z wyborcami, u których zostaną zaobserwowane objawy rodzące podejrzenie zachoro­wania na COVID-19, a także dotyczących sposobu przeprowadzania innych prac kolegial­nych (zebrań) plenarnych komisji, przewidzianych w kodeksie wyborczym. Wytyczne te są niezbędne do określenia odpowiedzialności za ewentualny wzrost liczb zachorowań przy tak określonych (zaniżonych) wymogach sanitarnych dla lokali wyborczych.

„Jednostki samorządu terytorialnego zawsze odpowiedzialnie podchodzą do kwestii przygotowania i prze­prowadzenia wyborów jako zadania zleconego z zakresu administracji rządowej. W tym roku jest to odpo­wiedzialność szczególna – wybory prezydenckie odbywają się w stanie epidemii przy utrzymującym się wysokim wskaźniku zachorowań na COVID-19.” - czytamy w piśmie do Ministra Zdrowia

Michał Cyrankiewicz-Gortyński

Redaktor