Ogólne

Analiza Stefana Kawalca w sprawie deficytu JST


13 lutego 2012

Proponowane przez Ministerstwo Finansów dodatkowe sposoby ograniczania deficytu i długu podsektora finansów samorządowych są przedmiotem załączonej analizy, wykonanej w firmie Capital Strategy przez zespół pod kierunkiem Stefana Kawalca, byłego wiceministra finansów. Opracowanie powstało na zlecenie Unii Metropolii Polskich, nie może być jednak traktowane jako opinia tej organizacji.

Tę zamieściliśmy w notatce "Dodatkowe ograniczenia deficytu JST nie są potrzebne".

Michał Cyrankiewicz-Gortyński

Redaktor