Ogólne

Czy rządowa pomoc w usuwaniu awarii powinna być odpłatna


5 września 2020

Zdziwienie i niepokój Unii Metropolii Polskich budzą wypowiedzi przedstawicieli administracji rządowej za[powiadające, że m.st. Warszawa będzie musiała zapłacić za udzieloną przez władze centralne pomoc przy usuwaniu awarii rurociągu do oczyszczalni ścieków Czajka.

"Zaistniała awaria rurociągu przesyłającego ścieki, to zdarzenie nagłe i nadzwyczajne, dotykające swoimi skutkami nie tylko Warszawę ale również mieszkańców miast i gmin położonych w dolnym biegu Wisły. W takich przypadkach rządowe wsparcie w likwidacji problemu jest oczywiste i pożądane, tym bardziej że tylko rząd ma możliwość zaangażowania wojska. Bezprecedensowe żądanie poniesienia kosztów takiej pomocy budzi niepokój samorządów i pytanie, czy takie postępowanie władz centralnych stanie się normą? Czy udzielana samorządom lokalnym pomocy - np. w usuwaniu skutków klęsk żywiołowych – zawsze będzie się wiązać z koniecznością uiszczenia rachunku wystawionego przez administrację rządową?" - czytamy w stanowisku skierowanym do Mateusza Morawieckiego, Prezesa Rady Ministrów.

Unia Metropolii Polskich podkreśla w swoim wystąpieniu, że rząd część swych zadań realizuje korzystając z pomocy jednostek samorządu terytorialnego. Miasta i gminy udzielają w tym zakresie rządowi dużego wsparcia zarówno organizacyjnego, jak i finansowego. Samorządy każdego roku dopłacają do zadań zleconych, czy to z zakresu spraw obywatelskich, czy np. edukacji. Przykładowo - same podwyżki nauczycielskich wynagrodzeń przyznane decyzją władz centralnych w 2019 i 2020 r. kosztowały samorządowe budżety 1,5 mln zł.

"Uszkodzenie rur przesyłających ścieki ma charakter zdarzenia nagłego, jak np. pożar, powódź, czy susza

i udzielenie pomocy powinno być podobne, jak w przypadku klęsk żywiołowych. Inaczej nie będzie pomocą tylko kupieniem usługi" - czytamy w stanowisku UMP.

04.09.2020r. wystąpienie UMP do Premiera Morawieckiego w sprawie awarii rurociągu do Czajki.

Michał Cyrankiewicz-Gortyński

Redaktor