Ogólne

„Dobry klimat dla miast” - nowa broszura UMP


12 października 2017

Unia Metropolii Polskich, wspólnie z Instytutem na rzecz Ekorozwoju (beneficjent koordynujący), Miastem Stuttgart oraz miastem st. Warszawą, jest współrealizatorem Projektu ADAPTCITY, w ramach instrumentu finansowego Komisji Europejskiej na rzecz środowiska LIFE+. Celem Projektu jest propagowanie działań służących adaptacji do zmian klimatu w metropoliach - zarówno wśród władz i administracji miast centralnych, jak i gmin obszarów metropolitalnych.

Jednym z efektów Projektu jest zamieszczona tu broszura autorstwa dr. Wojciecha Szymalskiego, wydana przez UMP.

Dobry klimat dla miast - broszura Adaptcity

Michał Cyrankiewicz-Gortyński

Redaktor