Patronaty

Forum Miasteczek Polskich


1 września 2021

Forum Miasteczek Polskich odbędzie się w Warszawie w dniach 16 i 17 września, Novotel Warszawa Centrum, ul. Marszałkowska 94.

Organizatorami Forum Miasteczek Polskich są Unia Miasteczek Polskich – korporacja wchodząca w skład Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz ACF Doradcy-Samorządu sp. z o.o.

Wydarzenie zaplanowane jako dwudniowe spotkanie samorządowców, przedstawicieli administracji państwowej oraz biznesu z myślą o wsparciu mniejszych miejscowości w optymalnym rozwoju oraz zachowaniu ich funkcji społeczno–gospodarczych.

W ramach Forum przewidziane są trzy sesje plenarne i dwanaście paneli, w których aktywny udział weźmie ponad 50 ekspertów, prelegentów i uczestników debat. Ukoronowaniem pierwszego dnia Forum będzie Gala Miasteczek Polskich.

Partnerem merytorycznym wydarzenia jest m.in. Unia Metropolii Polskich im. Pawła Adamowicza.

Forum Miasteczek Polskich patronatami honorowymi objęli pan Michał Cieślak, minister ds. samorządu, pan Janusz Cieszyński, Sekretarz Stanu w KPRM ds. Cyfryzacji, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Ministerstwo Rozwoju i Technologii.

Miast poniżej 25 tys. mieszkańców mamy w Polsce 763. Żyje w nich ponad 5,9 mln ludzi. Jeśli do tej liczby dodać ludność terenów wiejskich w gminach miejsko-wiejskich, to daje nam populację ponad 10 mln. Uważamy, że jest to ważna i liczna Wspólnota, która wymaga oddzielnych koncepcji i polityk rozwojowych. Między innymi ich wypracowaniu i przedyskutowaniu będzie służyć Forum Miasteczek Polskich. Więcej na www.forummiasteczek.pl.

Rejestracja: https://forummiasteczek.pl/wp-content/uploads/2021/03/fmp_karta-uczestnictwa.pdf