Z naszych miast

Gdańsk: Nie marnuj jedzenia! Kolejna odsłona kampanii "Żyj w obiegu"


2 lutego 2023

Żywność i bioodpady są tematem czwartego etapu gdańskiej kampanii Żyj w obiegu. To projekt uświadamiający i motywujący gdańszczan do wdrażania idei oraz podstaw gospodarki obiegu zamkniętego (cyrkularnej, tzw. GOZ). Mieszkańcy są coraz bardziej świadomi, jak wiele zyskują na tych zmianach, więc oddolnie inicjują coraz to nowe rozwiązania, które pozwalają ograniczać ilość marnowanego jedzenia.

Wbrew panującemu przekonaniu to nie restauracje ani markety spożywcze, ale gospodarstwa domowe marnują najwięcej żywnościW Polsce to duży i wciąż rosnący problem. Według danych Programu Racjonalizacji i Ograniczania Marnotrawstwa Żywności (PROM), Co roku wyrzucamy ponad 5 mln ton artykułów spożywczych. Aż 60 proc. tej masy pozbywamy się właśnie w gospodarstwach domowych. Handel odpowiada za jedynie 7 proc., a z kolei w przetwórstwie i produkcji rolniczej marnuje się około 15,5 proc. wszystkich produktów spożywczych. Natomiast w skali świata liczby są wręcz abstrakcyjne. Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (Food and Agriculture Organization of the United Nations, FAO) podaje, że na globalnie marnuje się rocznie 1,3 mld ton żywności nadającej się do spożycia.

 – Także w Gdańsku, jak praktycznie we wszystkich miastach, systematycznie rośnie ilość wytwarzanych odpadów organicznych, w których ogromną część stanowią zmarnowane produkty czy posiłki. Z badań wynika, że najczęściej jest to pieczywo, świeże owoce, warzywa, wędliny oraz przetwory mleczne – wyjaśnia Piotr Kryszewski, zastępca prezydenta ds. usług komunalnych. – Konsekwentnie, metodą małych kroków chcemy upowszechniać dobre nawyki wśród mieszkanek i mieszkańców Gdańska. Wskazujemy, w jaki sposób mogą przywracać do obiegu dobrą jeszcze żywność i tym samym zmniejszać ilość odpadów bio – dodaje Piotr Kryszewski.

Eksperci Federacji Polskich Banków Żywności jednoznacznie wskazują, że konieczne są zmiany systemowe, ale też działania na rzecz ewolucji postaw Polaków w ich domach, a także podczas zakupów.

Strategia dla kraju, plan działań dla domu

W ubiegłym roku zakończył się projekt pod nazwą „Opracowanie systemu monitorowania marnowanej żywności i efektywnego programu racjonalizacji strat i ograniczania marnotrawstwa żywności” (PROM) realizowany w ramach strategicznego krajowego programu badań naukowych i prac rozwojowych GOSPOSTRATEG. Jego celem było m.in. zbadanie, ile żywności marnuje się w Polsce w całym łańcuchu produkcji – tzw. „od pola do stołu”. Ostatnim dokumentem wydanym w ramach projektu jest “Strategia racjonalizacji strat i ograniczania marnotrawstwa żywności”. Jest to pierwsza w Polsce próba kompleksowego zajęcia się problemem przeciwdziałania stratom i ograniczania marnotrawstwa żywności na poziomie krajowym wraz z analizą stanu obecnego.

Rekomendacje można podzielić na cztery grupy:

  1. zmiany legislacyjno-podatkowe (dostosowanie przepisów tak, by wspierać działania na rzecz ograniczania zjawiska marnotrawstwa żywności i zachęcać do ich podejmowania, wyznaczanie obowiązujących norm w tym zakresie).
  2. Działania związane z rejestracją i sprawozdawczością (pozwalające na prawidłową ocenę sytuacji i skali zjawiska poprzez umożliwienie i zobowiązanie podmiotów zaangażowanych w łańcuchu żywnościowym do bieżącej rejestracji i przekazywania informacji w zakresie ilości i przyczyny marnotrawienia żywności).
  3. Działania ukierunkowane na ograniczanie marnowania żywności oraz zagospodarowywanie strat, m.in. wspieranie redystrybucji żywności, zachęcanie do stosowania systemów zarządzania przyjaznych środowisku, uruchamianie środków finansowych wspierających ww. inicjatywy.
  4. Działania informacyjno-edukacyjne w zakresie m.in. stosowania rozwiązań sprzyjających zwiększaniu świadomości społecznej w odniesieniu do skali zjawiska marnowania żywności.

 

Jak ograniczać marnowanie żywności? Z jakich rozwiązań skorzystać w Gdańsku?

- W kampanii Żyj w obiegu podsuwamy zestaw prostych rozwiązań, uświadamiając, że wystarczy chcieć. Z każdym rokiem pojawiają się nowe rozwiązania czy inicjatywy, które czynią takie odpowiedzialne postawy łatwiejszymi do codziennego stosowania. Coraz więcej jest możliwości zrównoważonej konsumpcji w marketach, na targowiskach, gastronomii czy w sklepach zero waste. Coraz więcej osób dzieli się też nadwyżkami żywności. Wraca „moda” na kompostowanie resztek. To wszystko właściwy kierunek – zauważa Olga Goitowska, dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego.

Więcej na ten temat na gdansk.pl