Z naszych miast

Igrzyska Europejskie w 2023 w Krakowie


23 lutego 2021

Miasto Kraków podtrzymuje chęć współorganizowania igrzysk europejskich, ale pod warunkiem otrzymania rządowych gwarancji finansowych zawartych na piśmie. 

– Nie oczekuję, żeby rząd w czymkolwiek wyręczał Kraków. Oczekuję, że igrzyska europejskie zostaną zorganizowane wspólnie: z rządem, z Europejskim Komitetem Olimpijskim, przy współpracy Polskiego Komitetu Olimpijskiego i z województwem małopolskim – powiedział podczas briefingu zorganizowanego w poniedziałek Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski.

Kraków od samego początku konsekwentnie i bardzo wyraźnie mówił, pod jakimi warunkami może przystąpić do organizacji igrzysk. Zorganizowanie ich będzie możliwe tylko pod warunkiem, że rząd udzieli pisemnych gwarancji sfinansowania inwestycji potrzebnych do organizacji wydarzenia. Dzięki tym środkom inwestycje będzie można zrealizować szybciej, z korzyścią dla mieszkańców i samego miasta.

– Jeżeli otrzymamy gwarancje rządowe mówiące o tym, że środki, jakie otrzyma miasto, nie tylko na inwestycje sportowe związane z igrzyskami, ale także na infrastrukturę miejską służącą wszystkim mieszkańcom, będą co najmniej równoważne do kosztów, które musimy ponieść – zorganizujemy te igrzyska – podkreślił prezydent.

Prezydent dodał, że jeśli do końca pierwszego kwartału scpeustawa w sprawie igrzysk nie zostanie przyjęta przez rząd, nie będzie już fizycznej możliwości zrealizowania potrzebnych inwestycji, ponieważ braknie na to czasu.

Opóźnione są także działania Europejskiego Komitetu Olimpijskiego. Choć pierwotnie mówiono o 24 dyscyplinach sportowych, do dziś podpisano umowy jedynie z sześcioma federacjami na organizację rywalizacji w siedmiu dyscyplinach sportowych. Bez ostatecznych decyzji co do liczby dyscyplin miasto nie jest w stanie określić zarówno potrzeb dotyczących obiektów sportowych, jak i kosztów wydarzenia.

 

Źródło: www.krakow.pl

Michał Cyrankiewicz-Gortyński

Redaktor