Patronaty

IV Krajowy Kongres Forów Skarbników


17 marca 2022

IV Krajowy Kongres Forów Skarbników odbędzie się 10 – 11 maja 2022 r. Tegoroczny Kongres będzie realizowany w formule stacjonarnej w Hotelu Westin w Warszawie. Głównym organizatorem wydarzenia jest Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego we współpracy z Krajową Radą Forów Skarbników.

Podczas Kongresu poruszymy najważniejsze i najciekawsze tematy z zakresu finansów publicznych. rachunkowości, sprawozdawczości, inwestycji i planowania finansowego. Podejmiemy dyskusję na temat sytuacji finansowej samorządów, jak się ona zmienia ze względu na zmiany legislacyjne i czynniki zewnętrzne i przeanalizujemy ich wpływ na budżety jednostek publicznych. Zmierzymy się z najtrudniejszym zadaniem - odpowiedzią na pytanie jak ustabilizować wydatki jst w tak trudnych i nieprzewidywalnych czasach. Nie zabraknie podsumowań i spojrzenia w przyszłość finansów publicznych.

Spotkanie ekspertów i samych skarbników będzie wyjątkową okazją do dyskusji o bieżących problemach i trudnościach w praktycznym stosowaniu najnowszych regulacji. Kongres jest doskonałą przestrzenią do wymiany doświadczeń pomiędzy Skarbnikami reprezentującymi wszystkie regiony Polski i okazją do podzielenia się dobrymi praktykami.

Kongres Skarbników to wydarzenie, w ramach którego spotykają się przedstawiciele zarówno władz centralnych, instytucji publicznych, samorządów, biznesu i oczywiście niezależni eksperci.

Z pewnością nie zabraknie również przedstawicieli związków samorządowych: Unii Metropolii Polskich, Związku Województw RP – Polskie Regiony, Związku Miast Polskich, Związku Powiatów Polskich i Związku Gmin Wiejskich RP. Kongres Skarbników to jedyne takie wydarzenie, w którym wszystkie te środowiska mogą wymienić opinie.

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału i współtworzenia największego wydarzenia dedykowanego Skarbnikom! Do zobaczenia w maju w Warszawie!