Z naszych miast

Jaka przyszłość Kujawsko - Pomorskiego


5 sierpnia 2020

Rafał Bruski, Prezydent Bydgoszczy zaprasza Piotra Całbeckiego, Marszałka Województwa Kujawsko - Pomorskiego na nadzwyczajną sesję Rady Miasta poświęconą przyszłości Województwa Kujawsko - Pomorskiego. - Tylko na dobrowolnej współpracy między samorządami opartej o zaufanie i konkretne, dobrze zaplanowane przedsięwzięcia, korzystne dla wszystkich stron, można zbudować skuteczny rozwój naszego województwa - pisze do Marszałka Całbeckiego Rafał Bruski, Prezydent Bydgoszczy.

Prezydent Rafał Bruski proponuje Marszałkowi Piotrowi Całbeckiemu wspólną debatę nt. potencjału miast i gmin tworzących Stowarzyszenie Metropolia Bydgoszcz. Do tej pory uwagi zgłaszane przez Bydgoszcz nie znalazły odzwierciedlenia w dokumencie.

- Z dużą nadzieją zapoznałem się z opublikowanym przez Pana Marszałka projektem nowej strategii rozwoju województwa o ambitnej nazwie Strategia Przyśpieszenia 2030+. Jako samorząd wnosiliśmy na etapie konsultacji założeń do strategii szereg ważnych uwag oczekując ich przeanalizowania i uwzględnienia. Niestety opublikowany projekt Strategii nie tylko ich nie uwzględnił, lecz wręcz zawiera zapisy sprzeczne ze stanem faktycznym i procesami rozwojowymi, które w rzeczywistości mają miejsce - czytamy w skierowanym do Marszałka Województwa Kujawsko - Pomorskiego liście Prezydenta Bydgoszczy.

Prezydent Rafał Bruski zwraca także uwagę, że obecna Strategia, podobnie jak poprzednie takie dokumenty z lat 2007 - 2013 oraz 2014 - 2020 nie uwzględniają wykorzystania w pełni potencjału rozwojowego Bydgoszczy i jej samorządowych sąsiadów, współpracujących w ramach Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz, jako głównej siły napędowej rozwoju całego województwa. - Siła ta jest oparta o 600 tys. mieszkańców i blisko 40% PKB tworzonego na terenie województwa - podkreśla Prezydent Bydgoszczy.

Aby kolejna Strategia była skutecznym narzędziem rozwoju, Prezydent Rafał Bruski proponuje Marszałkowi Piotrowi Całbeckiemu debatę na nadzwyczajnej sesji Rady Miasta, podczas której poruszone zostaną ważne tematy, jak:

  • wykorzystanie potencjału miast i gmin tworzących Stowarzyszenie Metropolia Bydgoszcz dla rozwoju całego województwa;
  • przygotowanie Stowarzyszenia Metropolia Bydgoszcz do wykorzystania środków europejskich w perspektywie finansowej 2021 - 2027.

Źródło: www.bydgoszcz.pl

Michał Cyrankiewicz-Gortyński

Redaktor