Z naszych miast

Jakość powietrza w Metropolii Poznań - wyniki za 2019

Cofnij

19 lutego 2020

Z odczytów 211 czujników zainstalowanych na szkolnych budynkach w ponad 20 gminach aglomeracji poznańskiej wynika, że w żadnej dzielnicy Poznania ani gminie Metropolii nie stwierdzono przekroczenia norm dla średniorocznego stężenia pyłów PM10 i PM2,5. To pierwszy tak kompleksowy pomiar jakości powietrza podsumowany przez Stowarzyszenie Metropolia Poznań. Czujniki są częścią projektu edukacji antysmogowej.

Stowarzyszenie Metropolia Poznań przeanalizowało 1,5 miliona odczytów, odnotowanych przez szkolne mierniki. Wyniki pomiarów zestawiono z normami jakości powietrza.

- Z danych wynika, że jakość powietrza w Metropolii Poznań nie jest tak zła, jak donoszą niektóre źródła. Oczywiście nie zwalnia nas to z podejmowania systemowych działań w zakresie poprawy sytuacji. Wiemy, jaki wpływ na jakość powietrza ma palenie w piecach węglowych i kominkach, dlatego nadal będziemy wspierać mieszkańców w wymianie źródeł ciepła na bardziej ekologiczne oraz kontynuować akcje edukacyjne i kontrolne. Na podstawie danych widzimy, w jakich dzielnicach te działania powinny zostać zintensyfikowane - mówi Jacek Jaśkowiak, Prezydent Poznania i Prezes Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Poznań.

Dla PM10 wskazanie średnioroczne nie powinno przekraczać 40 µg/m3. W żadnej z gmin na terenie metropolii nie odnotowano takiego stężenia pyłów. Najwyższy wynik zaobserwowano w gminie Czerwonak - 32,33 µg/m3, najniższy w gminie Rokietnica - 17,88 µg/m3. W Poznaniu największe średnioroczne stężenie pyłu PM10 wystąpiło na Wildzie - 27,1 µg/m3. Wskazane wyniki to średnia dla wszystkich czujników na terenie danej gminy (w przypadku Poznania - dzielnicy). Minimalne przekroczenie średniorocznej normy (40,5 µg/m3) zanotowano jedynie w jednej z 211 szkół - w SP im. Arkadego Fiedlera w Przeźmierowie.

Podobnie wygląda sytuacja w przypadku średniorocznego stężenia pyłu PM2,5. Zgodnie z normą obowiązującą w 2019 roku, poziom stężenia nie powinien przekraczać 25 µg/m3 (od bieżącego roku jest to 20 µg/m3). Żadna z gmin na terenie metropolii w 2019 nie wyszła nawet ponad poziom 20 µg/m3. Jedynym punktem z miejscowym przekroczeniem normy była SP im. Jana Wójkiewicza w Radzewie - 26,6 µg/m3.

Dla pyłu PM10 wyznaczona jest jeszcze jedna norma - najwyżej 35 razy w roku średniodobowe stężenie może przekroczyć poziom 50 µg/m3. Największa liczba dni z przekroczeniami, jaką odnotowano na terenie Metropolii Poznań, wynosi 55 w przypadku poznańskiej Wildy oraz 50 w gminach Dopiewo i Czerwonak. Na drugim końcu listy są poznańskie dzielnice Nowe Miasto (32 dni) i Stare Miasto (34 dni) oraz gminy Skoki i Oborniki (14 dni z przekroczeniami).

Listę miast, w których w 2018 r. odnotowano najwyższą liczbę dni z przekroczonym dobowym poziomem PM10, zaprezentował Polski Alarm Smogowy. W wykazie wyszczególniono m.in. Kraków, Nowy Targ, Zabrze, Katowice, Gliwice czy Oświęcim. Rekordzistą jest Pszczyna - 125 dni z przekroczeniami. Żadna z gmin na terenie Metropolii Poznań nawet nie zbliża się do tego wyniku.

Źródło: www.poznan.pl

Michał Cyrankiewicz-Gortyński

Redaktor