Ogólne

Koronawirus. Dostęp do funduszy UE musi być łatwiejszy


8 maja 2020

Unia Metropolii Polskich wystąpiła do Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z apelem o podjęcie dodatkowych działań na szczeblu krajowym i instytucjonalnym Unii Europejskiej na rzecz implementacji systemowych udogodnień dot. wykorzystania funduszy europejskich w ramach obecnej perspektywy finansowej.

- Globalny kryzys spowodowany ekspansją COVID-19 wymusił wprowadzenie drastycznych ograniczeń w życiu społecznym i gospodarczym. W konsekwencji znaczącemu obniżeniu uległy dochody budżetowe polskich samorządów, a prognozy zapowiadają jeszcze większe straty. Przełoży się to m.in. na brak możliwości realizacji przez największe miasta (oraz samorządy w ich obszarach funkcjonalnych) programów inwestycyjnych na lata 2020-2023 w zakładanych terminach i zakresach - czytamy w podpisanym przez Tadeusza Truskolaskiego, Prezesa Zarządu Unii Metropolii Polskich piśmie skierowanym do Małgorzaty Jarosińskiej - Jedynak, Minister Funduszy i Polityki Regionalnej.

Z tych właśnie względów - w ocenie miast Unii Metropolii Polskich - konieczne jest podjęcie dodatkowych działań na szczeblu krajowym i instytucjonalnym Unii Europejskiej na rzecz implementacji systemowych udogodnień dot. wykorzystania funduszy europejskich w ramach obecnej perspektywy finansowej.

Szczególnie wyczekiwane jest:

  • wprowadzenie prolongaty okresu kwalifikowalności wydatków w ramach polityki spójności UE z obecnej daty 31 grudnia 2023 r. (zgodnie z regułą n+3) do dnia 31 grudnia 2024 r.;
  • umożliwienie elastycznego podejścia w zakresie niezbędnego ograniczania (etapowania) zakresu projektów inwestycyjnych, wynikającego z konieczności dostosowania zakresu rzeczowego do narastających ograniczeń finansowych – także w odniesieniu do tzw. dużych projektów;
  • wydłużenie okresu rozliczenia zaliczki ze środków UE w ramach realizowanych projektów do 6 miesięcy;
  • rozważenie stałego zwiększenia poziomu dofinansowania dla projektów realizowanych w ramach programów operacyjnych perspektywy finansowej 2014-2020;
  • uznanie okresu, w trakcie którego nastąpiło zawieszenie działań w wyniku sytuacji epidemicznej, za okres zaliczany do okresu wymaganej trwałości, jednak bez konsekwencji wynikłych z nieosiągania w tym okresie wymaganych wskaźników.

07.05.2020. Pismo UMP do MFiPR w sprawie COVID-19

Michał Cyrankiewicz-Gortyński

Redaktor