Z naszych miast

Koronawirus. Katowice odmrażają placówki edukacyjne


30 maja 2020

Od 1 czerwca w Katowicach zostaną uruchomione żłobki, przedszkola, oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych oraz klasy I-III. - Wytyczne GIS sprawiają, że do placówek edukacyjnych w czerwcu będziemy mogli przyjąć mniej dzieci, co oznacza, że nie dla wszystkich chętnych może wystarczyć miejsc. Przykładowo w żłobkach będziemy mogli przyjąć o 56% mniej dzieci w stosunku do łącznej liczby miejsc – mówi Marcin Krupa, Prezydent Katowic.

Od 1 czerwca rodzice zadeklarowali obecność 390 dzieci w żłobkach miejskich, a od połowy czerwca – już 682 dzieci. To oznacza, że wypełniając wymogi GIS, nie dla wszystkich wystarczy miejsca. Podobny problem może wystąpić w katowickich przedszkolach oraz w klasach I – III szkół podstawowych, gdzie zgodnie z aktualnymi wytycznymi w jednej grupie przedszkolnej może przebywać maksymalnie 12 wychowanków, a wyjątkowych sytuacjach – 14.

- Decyzja o otwarciu placówek edukacyjnych jest bardzo trudna. Wypełniliśmy wszelkie wytyczne sanitarne GIS w zakresie m.in. konieczności stosowania środków ochrony osobistej, takich jak maseczki, przyłbice, fartuchy, rękawiczki, płyny dezynfekujące czy też odkażania placówek i zasad bezpiecznego spożywania posiłków. Wdrożyliśmy także własne procedury, by zminimalizować ryzyko zarażenia koronawirusem. Trzeba jednak jasno powiedzieć, że podjęcia tych wszystkich restrykcyjnych działań minimalizuje ryzyko zachorowania, ale nie jest wstanie go w 100% wykluczyć – podkreśla Marcin Krupa, Prezydent Katowic. – Jednocześnie wytyczne GIS sprawiają, że do placówek edukacyjnych w czerwcu będziemy mogli przyjąć mniej dzieci, co oznacza, że nie dla wszystkich chętnych może wystarczyć miejsc. Przykładowo w żłobkach będziemy mogli przyjąć o 56% mniej dzieci w stosunku do łącznej liczby miejsc. Dlatego zarówno ze względów epidemicznych, jak i biorąc pod uwagę ograniczoną liczbę miejsc, apeluję do rodziców, którzy mają możliwość pozostawienia dzieci w domach, by nie posyłali ich do żłobków, przedszkoli i szkół. Te miejsca są najbardziej potrzebne dla rodzin, w których oboje rodzice pracują i nie mają możliwości zapewnienia opieki dla dzieci – w szczególności dotyczy to pracowników służby zdrowia oraz służb mundurowych – dodaje Prezydent.

Do kwestii związanych z otwieraniem placówek edukacyjnych odniósł się także 28 maja Powiatowy Inspektor Sanitarny w Katowicach. W piśmie skierowanym do Urzędu Miasta Katowice czytamy „zaleca się wdrażanie opracowanych przez placówki wszelkich procedur, instrukcji, regulaminów itp. zgodnie z opublikowanymi, wspólnymi wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia, Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Edukacji Narodowej adekwatnie do typu placówki. W przypadku uruchomienia placówek zalecam, żeby dyrektor placówki przed jego uruchomieniem przygotował procedury postępowania na wypadek stwierdzenia podejrzenia zakażenia i skutecznie poinformował pracowników, jak należy je stosować, nie zapominając o tym, że wszystkie wprowadzane wymagania, konieczne dla zachowania zdrowia, muszą być przedstawione i wyjaśnione odbiorcom zgodnie z opublikowanymi wytycznymi  Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia, Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Edukacji Narodowej. Szczególny nacisk należy położyć na profilaktykę zdrowotną dotyczącą samych pracowników placówek, bowiem od ich postępowania i przestrzegania procedur w znacznej mierze zależy zdrowie przebywających w placówkach podopiecznych".

Źródło: www.katowice.eu

Michał Cyrankiewicz-Gortyński

Redaktor