Z naszych miast

Koronawirus. Katowice uruchamiają pomoc dla organizacji pozarządowych

Cofnij

20 kwietnia 2020

Na opracowany przez władze miasta program pomocowy składa się pięć filarów. W jego ramach katowickie NGOsy mogą liczyć m.in. na: zwolnienie z czynszu w miejskich lokalach użytkowych oraz 50% zwolnienie z opłaty śmieciowej, dodatkowe wsparcie na działania związane ze zwalczaniem koronawirusa, czy dofinansowanie części kosztów pracy pracowników.

W Katowicach sektor organizacji pozarządowych dynamicznie się rozwija i liczy dziś ponad 1650 podmiotów. Organizacje NGO realizują zarówno zadania zlecane i finansowane przez Miasto Katowice, jak i prowadzą własną działalność statutową. NGOsy realizują wiele wartościowych projektów edukacyjnych, kulturalnych, sportowych, których adresatem są seniorzy, młodzież czy rodziny z dziećmi. Tylko w zeszłym roku Katowice przeznaczyły na działania NGO 45,8 mln zł.

- Epidemia koronowirusa szczególnie mocno uderzyła w sektor NGO, który oparty jest w dużej mierze na pracy wolontariuszy i społeczników, którzy swój czas i energię poświęcają pracy na rzecz innych ludzi. Dodatkowo aktywność NGO bardzo często polega na spotykaniu się z ludźmi w rozmaitych formach, są to aktywności sportowe, spotkania kulturalne, kluby seniora itp. Niestety dziś takie działania nie są możliwe. Dlatego przygotowaliśmy dla NGOsów pakiet pomocowy oparty o pięć filarów.  – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Pierwszy filar dotyczy organizacji, które najmują lokale będących własnością Miasta Katowice.

- Sytuacja ta dotyczy 82 NGOsów. Podmioty, które na mocy obowiązujących przepisów prawa bądź wskutek negatywnych konsekwencji ekonomicznych wprowadzonych ograniczeń epidemicznych zaprzestały działalności w lokalu, musiały zawiesić lub zamknąć działalność, zostaną zwolnione przez nas z opłaty czynszowej na okres obowiązywania tych uregulowań - wyjaśnia Prezydent Krupa.

Program przewiduje, że po wznowieniu działalności NGOsy wznowią działalność po zakończeniu obostrzeń, przez okres tzw. rozruchu, czyli przez trzy miesiące, zostaną zwolnione z 50% czynszu, a ponadto płatności za wspomniane 3 miesiące – będą mogły rozłożyć na raty i spłacać przez 6 kolejnych miesięcy. Zwolnienia i karencja będą przyznawane na wniosek NGOsów.

PRZYKŁAD Organizacja płacąca 1000 zł czynszu miesięcznie zostanie z niego w 100% zwolniony na czas wprowadzonych obostrzeń. Po wznowieniu działalności przez trzy miesiące będzie naliczana wyłącznie połowa czynszu – tj. 500 zł. Przez trzy miesiące rozruchu czynsz wyniesie więc łącznie = 3 miesiące x 500 zł = 1500 zł. Spłatę tej kwoty organizacja będzie mogła dodatkowo odroczyć i uiszczać ją w ratach przez kolejne 6 miesięcy.

Drugi filar Katowickiego Pakietu NGO dotyczy możliwości zwolnienia katowickich organizacji pozarządowych, które są podatnikami podatku od nieruchomości z zapłaty tego podatku w całości lub w części. A to dlatego, że część organizacji korzysta już ze zwolnienia na podstawie odrębnej uchwały z 2018 r. Rozwiązanie to będzie mogło zostać wdrożone możliwość wdrożenia po wejściu w życie zapisów tarczy antykryzysowej 2.0. – Dodatkowo w ramach drugiego filaru NGOsy uiszczający opłaty śmieciowe na rzecz MPGK Sp. z o.o. będą mogły wnioskować o obniżenie o 50% opłat za wywóz i odbiór odpadów na czas obowiązywania przepisów o stanie epidemii lub stanie zagrożenia epidemicznego – podkreśla Marcin Krupa i dodaje, że założenia pierwszego i drugiego filaru nie dotyczą sytuacji, gdy wspomniane wydatki są pokrywane z dotacji.

Trzeci filar pomocy związany jest z kontynuacją współpracy finansowej Miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi. – Zależy nam na elastycznym podejściu do wszystkich zadań realizowanych przez NGOsy na zlecenie miasta. Chodzi zarówno o podpisane już umowy, jak i te, które będziemy podpisywać. Zależy nam na tym, by zadania, jeżeli tylko jest taka możliwość, zostały zrealizowane, bo ich beneficjentami są tysiące mieszkańców Katowic. W niektórych przypadkach być może wystarczy przesunąć termin realizacji zadań w tym roku, a część zadań może być realizowanych on-line. Jesteśmy otwarci na pomysły NGOsów i będziemy podpisywać stosowne umowy lub aneksować te już obowiązujące – podkreśla Prezydent Katowic.

Czwarty filar obejmuje dodatkowe wsparcie dla podmiotów NGO, które w różny sposób wspierają walkę z epidemią koronawirusa. – Wdrażanie czwartego filaru tak naprawdę w Katowicach rozpoczęło się już w marcu, ale planujemy zintensyfikować te działania. Organizacje pozarządowe wspierają system opieki zdrowotnej w szczególności w zakresie profilaktyki. Mowa m.in. o pracownikach i wolontariuszach NGOsów, którzy robią zakupy i dowożą jedzenie dla seniorów, szyją maseczki  czy też pomagają osobom bezdomnym – podkreśla Prezydent Krupa. W ostatnich tygodniach, decyzją prezydenta, katowicki MOPS podpisał umowy na kwotę 250 tys. zł z podmiotami NGO m.in. na przygotowanie i dowóz paczek zawierających produkty żywnościowe i higieniczne dla osób samotnych, pogotowie zakupowe, dowóz posiłków z Dziennych Domów Pomocy Społecznej czy też przygotowanie posiłków dla osób bezdomnych. Ponadto Miasto zakupuje i przekazuje dla NGOsów środki ochronny - maseczki, rękawiczki, środki dezynfekujące oraz dystrybuuje środki ochrony uzyskane od innych darczyńców.

Piąty filar stanowią dodatkowe działania i rozwiązania prawno-finansowe, o które zabiegały organizacje pozarządowe. Znalazł się w nim m.in. zapis dotyczący możliwości rozliczania w ramach dotacji wydatków administracyjnych za czynsz, media, opłaty telefoniczne i Internet. Możliwość ta będzie dotyczyć działań realizowanych w siedzibie organizacji o charakterze stacjonarnym na rzecz mieszkańców Katowic. Ponadto uelastycznione zostaną terminy wypłat dotacji przyznanych dla NGOsów. - Dodatkowo Powiatowy Urząd Pracy (PUP) w Katowicach będzie realizować dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników organizacji pozarządowej realizując zapisy rządowej „tarczy antykryzysowej" - wskazuje Marcin Krupa. W tym zakresie, po uruchomieniu naboru wniosków przez MRPiPS, PUP Katowice zamieści na stronie internetowej wszystkie formularze niezbędne do przyznania pomocy dla NGOsów. Informację uzyskać będzie można pod numerem telefonu : 32 259- 95-03, wew. 305, 302, lub pod adresem e-mail: [email protected], [email protected].

Prezydent Marcin Krupa zadeklarował także, że skieruje apel do właścicieli nieruchomości wynajmujących lokale organizacjom pozarządowym o solidarność w czasie kryzysu i zmniejszenie wysokości pobieranych czynszów na okres epidemii. Piąty filar obejmuje także możliwość zmian w umowach partnerskich z organizacjami pozarządowymi przy realizacji projektów dofinansowanych ze środków unijnych - w ramach możliwości formalno-prawnych i finansowych.

Źródło: www.katowice.eu

Michał Cyrankiewicz-Gortyński

Redaktor
X
Używamy ciastka

Na tej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są wymagane do działania strony, inne są użyteczne, aby zapewnić Ci najlepsze wrażenia z korzystania z sieci..