Z naszych miast

Krakowscy radni chcą powołania pełnomocnika ds. mieszkańców pochodzenia białoruskiego


18 września 2020

Rezolucję w tej sprawie, skierowaną do Prezydenta Jacka Majchrowskiego, Rada Miasta Krakowa przyjęła na 45 posiedzeniu. Napięta sytuacja na Białorusi sprawia, że potrzebny jest jeszcze większy dialog społeczny z ludnością pochodzenia białoruskiego przebywającą w naszym mieście - czytamy w uchwale. Pełnomocnik miałby się zajmować m.in. pomocą represjonowanym Białorusinom w uzyskaniu prawnej ochrony międzynarodowej.

65 podjętych uchwał, 7 procedowanych podczas pierwszych czytań, 5 podjętych rezolucji – tak przedstawia się statystyka 45. sesji Rady Miasta Krakowa. Radni wysłuchali informacji Krakowskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w sprawie prowadzenia schroniska dla zwierząt, o przedstawienie której na wyjazdowym posiedzeniu Komisji Infrastruktury przy ul. Rybnej 3 wnioskował jej przewodniczący Jacek Bednarz.

Projekty uchwał w sprawie zmian cen biletów komunikacji miejskiej oraz zmian w Strefie Płatnego Parkowania zostały wycofane z dalszego procedowania. Natomiast radni przyjęli uchwałę, która ustala nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz metodę ustalenia tych opłat. Określili też wysokość stawek podatku od nieruchomości oraz od środków transportowych.

Przyjęli uchwały kierunkowe do Prezydenta w sprawie: zapewnienia darmowych szczepień na grypę dla nauczycieli oraz przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Kobierzyńska-Piltza”. Podjęli też uchwałę na podstawie projektu klubu radnych „Kraków dla Mieszkańców” w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budowy w Krakowie Centrum Muzyki.

Podjęte przez radnych rezolucje dotyczyły: szczepień na grypę; zakazu prezentowania obrazów o drastycznej treści na terenie Parku Kulturowego Stare Miasto; ponownego rozpatrzenia zasadności sprzedaży działek na tzw. Srebrnej Polanie w Mistrzejowicach; skweru pomiędzy ulicą Łobzowską a Kościelną oraz powołania społecznego pełnomocnika Prezydenta do spraw mieszkańców pochodzenia białoruskiego.

Rada Miasta Krakowa zwraca się do Pana Prezydenta Prof. Jacka Majchrowskiego z wnioskiem o powołanie społecznego pełnomocnika Prezydenta do spraw mieszkańców pochodzenia białoruskiego. Napięta sytuacja na Białorusi sprawia, że potrzebny jest jeszcze większy dialog społeczny z ludnością pochodzenia białoruskiego przebywającymi w naszym mieście. Wierzymy, że przyczyni się to do szybszego rozwiązywania problemów oraz udzielania informacji o ich rodzinie przebywającej na terenie Białorusi. Zauważamy również potrzebę współpracy na polu integracji uchodźców politycznych z terenów Białorusi, ich asymilacji i pomocy prawnej w kwestiach poszukiwania ochrony międzynarodowej. Wieli młodych ludzi uczestniczy w protestach i poprzez represje zmuszona jest uciekać, np. studia w innym kraju, bo opcję studiowania we własnym mają zablokowaną. Pełnomocnik znający realia polskiej kultury i miasta Kraków, jednocześnie znający problemy białoruskiej społeczności mógłby realnie wspomóc okazywaną solidarność uciśnionym sąsiadom” - czytamy w rezolucji.

Michał Cyrankiewicz-Gortyński

Redaktor