Z naszych miast

Laptopy dla szkół powinny mieć zerowy VAT


3 kwietnia 2020

Prezydent Krakowa, Jacek Majchrowski wystąpił do Jadwigi Emilewicz, Minister Rozwoju o zastosowanie zerowej stawki podatku od towarów i usług do zakupowanych laptopów, tabletów, czy notebooków wykorzystywanych do kształcenia zdalnego.

„W związku z ogłoszonym przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa naborem wniosków do Konkursu Grantowego Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego i możliwością aplikowania o środki na zakup m.in. laptopów/tabletów dla uczniów do kształcenia zdalnego pragnę zauważyć, że obecnie obowiązująca ustawa o podatku od towarów i usług nie przewiduje możliwości zakupu ww. sprzętu ze stawką VAT 0%” - czytamy w liście Prezydenta Majchrowskiego do Minister Emilewicz.

Załącznik nr 8 do ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 106) zawiera enumeratywny wykaz towarów, których dostawa jest opodatkowana stawką VAT 0%. Są to:

  • jednostki centralne komputerów, serwery, monitory, zestawy komputerów stacjonarnych;
  • drukarki;
  • skanery;
  • urządzenia komputerowe do pism Braille'a (dla osób niewidomych i niedowidzących);
  • urządzenia do transmisji danych cyfrowych (w tym koncentratory i switche sieciowe, routery i modemy).

„Niestety w katalogu tym nie ma ujętych jednostek przenośnych takich jak np. laptopy, tablety, notebooki, co na obecnym etapie rozwoju cyfryzacji i wprowadzeniu zdalnego nauczania jest zakupem bardzo pożądanym. Brak możliwości zakupu z )% stawką VAT ograniczy liczbę zakupionego sprzętu w ramach ww. konkursu grantowego. Zwracam się z uprzejmą prośbą o rozszerzenie katalogu towarów wymienionych w załączniku nr 8 do ustawy o podatku od towarów i usług o przenośne urządzenia komputerowe” - apeluje Prezydent Krakowa.

03.04.2020.Kraków.VAT.Laptopy dla szkół

 

Michał Cyrankiewicz-Gortyński

Redaktor