Ogólne

O wpływie szczepień ochronnych na epidemię COVID-19


10 lipca 2020

9 lipca 2020 r. Unia Metropolii Polskich wystąpiła do Ministra Zdrowia z wnioskiem o udostępnienie informacji Ministerstwa Zdrowia o realizacji oraz kontynuacji od 2021 r. szczepień przeciwko grypie, meningokokom oraz HPV.

Zarówno światowa Organizacja Zdrowia jak i Minister Zdrowia oraz Główny Inspektor Sanitarny wielokrotnie podkreślali istotną rolę upowszechniania szczepień przeciwko grypie. Według danych NIZP-PZH w sezonie jesienno-zimowym (1.09.2019-30.04.2020) na grypę i choroby grypopodobne zachorowało 3 769 480 osób. Zauważalna jest zwiększona liczba hospitalizacji (16 684). Jest ona o 5,8% większa w porównaniu do poprzedniego sezonu. Odnotowano 64 zgony z powodu grypy i jej powikłań, jednak estymacje na podstawie europejskich danych z FLUMOMO wskazują, że w Polsce co roku z powodu grypy umiera ok. 6.500 osób powyżej 65 roku życia. Konieczne pilne upowszechnianie i podnoszenie poziomu wyszczepialności p/ko grypie w tej grupie wiekowej postulują również naukowcy skupieni w Ogólnopolskim Programie Zwalczania Grypy.

W związku z deklaracją min. Szumowskiego z ub. roku o wpisaniu tych szczepień do Narodowej Strategii Onkologicznej i informacji, że szczepienia te, będą refundowane dla dziewczynek od 1 stycznia 2021 r., zaś dla chłopców od roku 2026), prosimy o wskazanie, który z rodzajów szczepionek jest planowany do refundacji (dwu-, cztero- czy dziewięciowalentny)” – czytamy w piśmie UMP

Unia Metropolii Polskich wnosi ponadto o informację, jakie działania podjęto czy planuje się w celu skutecznego przywrócenia dostępności do szczepionek p/ko HPV na rynku polskim.

- Liczne samorządy, w tym Miast – członków UMP informują, że utrzymujący się od II kw. 2019 roku brak szczepionek nie tylko uniemożliwia realizację przyjętych programów polityki zdrowotnej w tym zakresie, ale także uniemożliwia dokończenie wymaganych serii szczepień (zarówno w ramach PPZ, jak i zgłaszanych Miastom przez rodziców, szczepiących dzieci indywidualnie),a koniecznych dla osiągnięcia oczekiwanego poziomu uodpornienia – wyjaśnia Tomasz Fijołek, Dyrektor Biura UMP

Unia Metropolii Polskich wystąpiła także o szczegółowe informacje dotyczące szczepień przeciwko meningokokom dla dzieci, a to w związku z rekomendacją z 2019 r. Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, dotyczącą wprowadzenia szczepień powszechnych, w ramach Programu Szczepień Ochronnych (PSO) szczepionki przeciwko rotawirusom.

09 lipca 2020 r. UMP szczepienia ochronne

Michał Cyrankiewicz-Gortyński

Redaktor