Ogólne

Opinia UMP z 10 grudnia 2013 r. w sprawie projektu ustawy o zmianie ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu (w wersji z 1 lipca 2013 r., druk Nr 1525)