Ogólne

Opinia UMP z 16 kwietnia 2019 nt. projektu zmiany ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju