Petycja przeciwko „Lex Czarnek”

Cofnij

28 stycznia 2022

Od wielu miesięcy walczymy o to, aby tzw. Lex Czarnek nie wszedł w życie. Projekt nowelizacji Prawa oświatowego zmniejsza rolę wspólnot samorządowych - zarówno władz lokalnych, jak i rodziców - na pracę szkoły. Włącz się w naszą akcję i podpisz petycję - Zamach na polską szkołę!

 

Mobilizacja naszego środowiska jest ważna, ponieważ PiS chce po raz kolejny pogrążyć oświatę samorządową. Najpierw była to likwidacja gimnazjów i znaczne utrudnienia w organizacji sieci szkół, potem zmniejszający się poziom części oświatowej subwencji ogólnej w relacji do wydatków bieżących, w tym wydatków placowych, a teraz „Lex Czarnek”, który obok zastraszania i odbierania rodzicom praw do wychowywania swoich dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami oraz dezorganizacji pracy szkół, wprowadza ręczne sterowanie zmianami w sieci szkół, ponieważ decyzje podejmuje kurator, a płaci społeczność lokalna.

Lex Czarnek niezgodne z Konstytucją

„Lex Czarnek”, w ocenie Unii Metropolii Polskich oraz Związku Miast Polskich, niezgodnie nie tylko z Konstytucją, ale też z Europejską Kartą Samorządu Lokalnego, czyni bezprawnie z kuratora oświaty organ nadzoru nad samorządem terytorialnym. Przyznawane mu kompetencje nadzorcze obejmują powierzenie i wygaszanie stanowisk dyrektorom placówek oświatowych oraz decydowanie o liczbie szkół, które dana JST ma prowadzić. Kurator nie ponosi przy tym żadnej odpowiedzialności za te decyzje, zmuszając społeczności lokalne do nieracjonalnej gospodarki finansami publicznymi. „Lex Czarnek” zapewnia wszechwładzę kuratorowi w blokowaniu racjonalnych zmian w sieci szkół, co znacząco wpłynie na i tak wysoki wzrost wydatków bieżących JST.

Warto zaznaczyć w tym miejscu, że samorządy z własnej kieszeni muszą od lat dokładać znaczące kwoty do subwencji oświatowej, co odbija się na ich kondycji finansowej. Sytuacja z roku na rok się pogarsza. W latach 2016-2020 dopłata samorządów do otrzymanej subwencji - tylko na wydatki bieżące - wzrosła o ponad 49%. W 2016 r. subwencja oświatowa pokrywała 98% jedynie samych wydatków placowych w oświacie, a w 2020 r. już tylko 91%.

Podpisz petycję przeciwko Lex Czarnek

Zachęcamy Państwa do wyrażania sprzeciwu wobec „Lex Czarnek” poprzez podpisanie petycji (jeśli do tej pory tego nie zrobiliście) umieszczonej na stronie TUTAJ. Gdyby ustawa została skierowana do podpisu Prezydenta RP, chcemy tę petycję, razem z wszystkimi podpisami, złożyć na ręce Andrzeja Dudy wraz z listem organizacji z prośbą o skorzystanie z jego uprawnień dotyczących niepodpisania ustawy lub skierowania do Trybunału Konstytucyjnego.

Pierwsza wersja petycji Zamach na polska szkołę powstała już w czerwcu 2021 r., pod którą w błyskawicznej akcji podpisało się prawie 6500 osób. W petycji była informacja, że polska edukacja nie może stać się ofiarą centralistycznych ambicji i ideologicznego zamachu, bo byłaby to szkoła strachu i hipokryzji, jak z czasów PRL-u. Podkreślała, że zamiast wracać do przeszłości, chcemy budować polską szkołę przyszłości!

Lex Czarnek w Senacie

Obecnie projekt ustawy znajduje się w Senacie RP. Już dwie senackie komisje - Nauki, Edukacji i Sportu oraz Obrony Narodowej 20 stycznia br. odrzuciły go. Z kolei 1 lutego br. (w godz. 12.00-13.30) senacka Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (KSTAP) będzie w całości poświęcona omówieniu „Lex Czarnek” w świetle niezgodności z przepisami Konstytucji RP i Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego. Przewodniczący KSTAP, prezes ZMP, senator Zygmunt Frankiewicz zaprosił na posiedzenie przedstawicieli MEiN, Prezydenta RP, Rzecznika Praw Obywatelskich, organizacji samorządowych, woraz ekspertów. Prezes ZMP zaprasza też samorządowców do udziału w tym wydarzeniu. Informujemy, że można to zrobić zarówno osobiście, jak i zdalnie. Wszystkich chętnych prosimy o zgłoszenie chęci uczestnictwa, podając imię, nazwisko, funkcję, adres e-mail oraz formę udziału (osobiście czy zdalnie), na adres email - [email protected]do poniedziałku, 31 stycznia do godz. 11.00. Oprócz tego posiedzenie KSTAP będzie można oglądać na bieżąco lub w formie retransmisji na stronach Senatu. Więcej TUTAJ

Następnie 4 lutego br. projekt tej ustawy będzie tematem obrad nadzwyczajnego posiedzenia Senatu RP. Gdyby Sejm odrzucił uchwałę Senatu, co może nastąpić już 8 lutego br., korporacje samorządowe, w tym Unia Metropolii Polskich oraz Związek Miast Polskich, zwrócą się do Prezydenta RP o skorzystanie z jego uprawnień dotyczących m.in. niepodpisania ustawy lub skierowania do Trybunału Konstytucyjnego.

Wspólny sprzeciw wielu środowisk

Od kilku miesięcy samorządowcy, organizacje społeczne, związki nauczycielskie i stowarzyszenia oświatowe, rodzicielskie i uczniowskie wspólnie apelują o wycofanie się rządu z planów centralizacji i upartyjnienia polskiej szkoły.  W ramach kampaniiWolna Szkoła, do której dołączyło ponad 100 organizacji społecznych, a także Ruch Samorządowy TAK dla Polski, Związek Miast Polskich i Unia Metropolii Polskich, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty, Związek Nauczycielstwa Polskiego i Niezależny Związek Zawodowy Oświata Polska, pokazują konsekwencje projektowanych zmian i zachęcają do przeciwstawienia się ich wprowadzeniu.

PROSIMY O PODPISYWANIE PETYCJI!

 

X
Używamy ciastka

Na tej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są wymagane do działania strony, inne są użyteczne, aby zapewnić Ci najlepsze wrażenia z korzystania z sieci..