Ogólne

Pismo UMP do MRPiPS w sprawie koniecznych do wprowadzenia zmian w systemie pomocy społecznej w czasie epidemii COVID-19


26 marca 2020

Wystąpienie Unii Metropolii Polskich do Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w sprawie niezbędnych do wprowadzenia zmian w funkcjonowaniu pomocy społecznej w czasie epidemii COVID-19.

26.03.2020.Pomoc społeczna pismo UMP do MRPiPS

26.03.2020.Pomoc społeczna pismo UMP do MRPiPS ZAŁĄCZNIK

Michał Cyrankiewicz-Gortyński

Redaktor