Ogólne

Polsce brakuje europejskich standardów polityki miejskiej


25 marca 2013

Powyższy zdanie stanowi konkluzję bardzo ciekawego artykułu Andreasa Billerta „Kultura a rozwój społeczny i przestrzenny miast. Doświadczenia niemieckie" - zamieszczonego w zbiorze „Kultura - polityka rozwój. O kulturze jako dźwigni rozwoju społecznego polskich metropolii i regionów". Publikację przygotował Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową. Zamieszczamy ją poniżej, dzięki uprzejmości Instytutu.

Kultura jako dzwignia rozwoju miast i regionów

Michał Cyrankiewicz-Gortyński

Redaktor