Z naszych miast

Ruszyła rejestracja na Światowe Forum Miejskie w Katowicach


18 stycznia 2022

Ważne informacje dla miast: Rejestracja na 11. sesję Światowego Forum Miejskiego została otwarta. Ruszyła również inicjatywa „WUF w Twoim mieście”.

Światowe Forum Miejskie (World Urban Forum, WUF11), czyli najważniejsze globalne wydarzenie dotyczące polityki miejskiej oraz zrównoważonej urbanizacji, odbędzie się w Katowicach w dniach 26-30 czerwca 2022 roku. To pierwszy raz, kiedy WORLD URBAN FORUM, powołany do życia przez Program Narodów Zjednoczonych ds. Osiedli Ludzkich (UN-Habitat), odbędzie się w Europie Środkowo-Wschodniej.

11. sesja Światowego Forum Miejskiego oferuje wiele możliwości aktywnego udziału. Zachęcamy do rejestracji własnych wydarzeń i stoisk w strefie Urban Expo, a także imprez promujących tematykę miejską w Polsce. Można tego dokonać na stronie internetowej: https://www.unevents.org/Home/Register.

Rejestracja potrwa do 7 marca 2022 roku (zgłoszenia w języku innym niż angielski nie będą rozpatrywane). Nabór zgłoszeń odbywa się w formule open call, jeden podmiot może zgłosić jeden wniosek na każde z wydarzeń, co ma na celu zapewnienie równowagi i równych szans dla wszystkich wnioskodawców. Krótkie opisy poszczególnych sesji można znaleźć na stronie Obserwatorium Polityki Miejskiej IRMiR: https://obserwatorium.miasta.p...

Potencjalni organizatorzy wydarzeń mają możliwość wskazania współgospodarzy paneli, co w znaczący sposób zwiększy szansę na pozytywne rozpatrzenie wniosku przez organizatorów kongresu. Jeśli tematyka kilku zgłoszeń będzie podobna, organizatorzy będą mogli zasugerować współpracę, aby ułatwić partnerstwo między zainteresowanymi stronami w zakresie tworzenia wydarzeń.

WUF w Twoim mieście

Ruszyła również inicjatywa „WUF w Twoim mieście”. Jej celem jest rozszerzenie 11. sesji Światowego Forum Miejskiego – WUF11 o wydarzenia odbywające się przez cały rok 2022 na terenie Polski lub online. Organizatorzy zachęcają do zgłaszania własnych wydarzeń nawiązujących swoją tematyką do sześciu dialogów WUF11:

Miasta sprawiedliwe;

Zielona przyszłość miast;

Innowacje i technologie;

Budowanie odporności miast;

Planowanie i zarządzanie miejskie;

Przyszłość gospodarki i finansów miejskich.


Wybrane wydarzenia otrzymają tytuł „Oficjalnego wydarzenia towarzyszącego 11. sesji Światowego Forum Miejskiego – WUF11”. Szczegółowe informacje oraz możliwość zgłoszeń znajdują się na stronie Obserwatorium Polityki Miejskiej IRMiR: https://obserwatorium.miasta.pl/wuf11/wuf-w-twoim-miescie/.

Organizatorzy proszą o przedstawienie potencjalnych możliwości uczestnictwa w wydarzeniach WUF 11 w tabeli, którą można pobrać poniżej (WUF_ankieta dla miast_możliwości zaangażowania) i odesłanie jej na adres [email protected]


Zmieniamy nasze miasta dla lepszej przyszłości

Hasło przewodnie WUF11 brzmi: „Zmieniamy nasze miasta dla lepszej przyszłości”. Podczas forum jego uczestnicy będą dyskutować o przyszłości miast, opierając się na aktualnej wiedzy o trendach, wyzwaniach i możliwościach. Wydarzenie wskaże, jak miasta powinny przygotować się do stawiania czoła przyszłym kryzysom - nie tylko zmianom klimatu i pandemiom.

Uczestnikami 11. sesji Światowego Forum Miejskiego będą m.in. przedstawiciele regionalnych i lokalnych samorządów, naukowcy, studenci, ludzie biznesu, reprezentanci organizacji pozarządowych, przywódcy lokalnych społeczności i inne osoby zainteresowane tematyką miejską, w tym mieszkańcy miast. Organizatorami forum są UN-HABITATMinisterstwo Funduszy i Polityki Regionalnej i miasto Katowice.
 

Wszelkie pytania dotyczące rejestracji należy kierować na adres mailowy [email protected].

 

 

Do pobrania