Ogólne

Odbyło się społeczne wysłuchanie publiczne odnośnie prawa oświatowego


9 grudnia 2016

Organizacje samorządowe reprezentowane w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego skierowały do wszystkich klubów poselskich wniosek o przeprowadzenie sejmowego wysłuchania publicznego ustawy Prawo oświatowe wraz z przepisami wprowadzającymi. Niestety wniosek ten został odrzucony na posiedzeniu dwóch komisji sejmowych w dniu 30 listopada br. Wobec tego zorganizowano wysłuchanie społeczne, uważając, że posłowie pracujący nad projektami ustaw reformujących oświatę  powinni zapoznać się z opiniami licznych i reprezentatywnych środowisk samorządowych i społecznych, popartymi konsultacjami w gminach i miastach, szkołach, radach rodziców i wśród nauczycieli, w tym kadry kierowniczej szkół, a także w środowiskach społecznych, które od lat działają na rzecz podnoszenia jakości polskiej szkoły. Dlatego też 12 grudnia w Sali Warszawskiej Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie odbyło się społeczne wysłuchanie publiczne ustawy Prawo oświatowe wraz z przepisami wprowadzającymi. Unię Metropolii Polskich  reprezentowała pani Iwona Waszkiewicz, przewodnicząca Komisji UMP ds. Edukacji i Mediów, wiceprezydent Bydgoszczy.

spoleczne-wysluchanie-program

 

Michał Cyrankiewicz-Gortyński

Redaktor