Ogólne

Stanowisko Prezydentów Miast UMP w sprawie pomocy mieszkańcom spalonego obozu Moria.


13 października 2020

Stanowisko Prezydentów Miast Unii Metropolii Polskich im. Pawła Adamowicza w sprawie pomocy mieszkańcom spalonego obozu Moria, z dnia 25 września 2020 r.

Nasze deklaracje woli współpracy z administracją rządową i organizacjami społecznymi, które wyrażaliśmy w stanowiskach z 2015 oraz 2017 roku, są nadal aktualne.

Obecnie musimy pilnie zareagować na kryzys, który ma miejsce w obozie na wyspie Lesbos, ale nie powinniśmy pozostać głusi na dramatyczną sytuację najmłodszych migrantów, którzy znajdują się w innych obozach - nie tylko tych na granicznych skrawkach Europy.

Jesteśmy przekonani, że mieszkańcy naszych miast pamiętają o wsparciu, które otrzymywali kiedyś Polacy od Ludzi Dobrej Woli na całym niemal świecie. Teraz my, obywatele Rzeczypospolitej Polskiej powinniśmy wyciągnąć rękę do potrzebujących.

Z całą odpowiedzialnością podkreślamy, że realizacja zarówno systemowych, jak i doraźnych form pomocy nie jest możliwa bez udziału Parlamentu i decyzji na poziomie rządowym. Postulujemy zatem do Pana Mateusza Morawieckiego o jak najszybsze, przemyślane działanie w odpowiedzi na apel środowiska społecznego.

Liczymy, że Rząd w konsultacji z samorządami i organizacjami społecznymi podejmie decyzje, które umożliwią nam włączenie się w realną pomoc mieszkańcom spalonego obozu Moria. Ze swej strony deklarujemy gotowość do udzielenia schronienia tym dzieciom i rodzinom, które rząd RP zdecyduje się przyjąć do naszego kraju.

Stanowisko podpisane przez 12 Prezydentów Miast UMP

 

www.metropolie.pl/pl/7907,apel-ump-do-premiera-w-sprawie-uchodzcow-z-obozu-moria/

Małgorzata Wójcik