Ogólne

Stanowisko UMP z 26 marca 2014 r. w sprawie pilnej nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - załącznikiem jest aktualna wersja Kanonu Architektury Prawa Przestrzennego RP