Ogólne

W sprawie Funduszu Dróg Samorządowych


7 lipca 2020

Unia Metropolii Polskich apeluje umożliwienie miastom będącym siedzibami urzędów wojewódzkich i marszałkowskich korzystania ze środków z Funduszu Dróg Samorządowych.

Fundusz Dróg Samorządowych miał stanowić kompleksowy instrument wsparcia realizacji zadań na drogach zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Utworzony został w celu przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu, które stanowi istotną barierę rozwoju gospodarki - zmniejsza aktywność gospodarczą, inwestycyjną oraz konkurencyjność regionów i ośrodków gospodarczych. Brak odpowiednich połączeń drogowych utrudnia dostęp do regionalnych i lokalnych centrów rozwoju, a także komunikację między tymi ośrodkami a ich otoczeniem. Przyczynia się także do pogłębienia terytorialnego zróżnicowania poziomów aktywności gospodarczej.

W 12 największych miastach zrzeszonych w Unii Metropolii mieszka ponad 6,7 mln mieszkańców Polski. To prawie 18% całej populacji kraju. Mieszkańcy i zlokalizowane w miastach przedsiębiorstwa wytwarzają 32% całkowitego PKB Polski. W 12 obszarach metropolitalnych ukształtowanych wokół Naszych Miast mieszka 16,1 miliona osób, czyli 42% całej ludności, wytwarzając aż 55% całkowitego PKB Polski1.

Zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Dróg Samorządowych nasi mieszkańcy zostali pozbawieni możliwości korzystania ze środków przeznaczonych na budowę i modernizację dróg samorządowych.

02.07.2020.UMP_Apel Fundusz Dróg Samorządowych

Michał Cyrankiewicz-Gortyński

Redaktor