Edukacja

Wystąpienie w sprawie planowanych zmian prawa oświatowego

Cofnij

17 czerwca 2021

Szanowny Panie Premierze!

Ogłoszone niedawno plany MEiN, dotyczące zmian prawa oświatowego skłaniają nas, prezydentów miast zrzeszonych w Unii Metropolii Polskich do odważnego wyrażenia pewnych oświadczeń i deklaracji. Chcemy głośno i jednoznacznie oznajmić, że Oświata, Kształcenie i Wychowanie są dla nas niezwykle ważne. I dlatego nie chcemy oddawać szkół we władanie scentralizowanej machiny, nie chcemy powrotu do przeszłości. A takie właśnie zmiany przygotowuje obecnie pan minister Przemysław Czarnek ze swoimi współpracownikami.

Nasze dotychczasowe działania: apele (o zmianę sposobu finansowania systemu oświaty), postulaty (o uporządkowanie i uproszczenie przepisów prawa), protesty (w związku z próbą odebrania szkołom jej demokratyzującej roli) wynikały z głębokiego poczucia odpowiedzialności za realizację niezwykle ważnego naszym zdaniem zadania, jakim jest EDUKACJA.

Przy udziale i zaangażowaniu mieszkanek i mieszkańców naszych miast budujemy, remontujemy, wyposażamy i dofinansowujemy przedszkola, szkoły, różnego typu i rodzaju placówki oświatowe, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, ośrodki wychowawcze i socjoterapii, centra kształcenia zawodowego a także placówki doskonalenia nauczycieli. To nasze wspólne dobro i nasze wspólne decyzje. Dzięki temu w naszych metropoliach, miastach, samorządach jest miejsce na dodatkowe kształcenie, zajęcia rozwijające zainteresowania oraz budujące kompetencje, edukację regionalną i lokalną, kulturalną, ekologiczną, samorządową. Po prostu edukację uważną, krytyczną, obywatelską.

To wszystko chce nam odebrać minister właściwy ds. oświaty i wychowania coraz śmielszymi projektami nowych rozwiązań prawnych. Pytamy zatem Pana, Panie Premierze: czy takie były wnioski Edukacyjnego Okrągłego Stołu, którego obrady toczyły się przecież zupełnie niedawno – w 2019 roku ? Czy w ogóle wyciągnięto wnioski z zaistniałej wówczas sytuacji, która właściwie zmusiła Pana do tak szerokiej, społecznej debaty?

Samorząd lokalny oznacza prawo i zdolność społeczności lokalnych, w granicach określonych prawem, do kierowania i zarządzania zasadniczą częścią spraw publicznych na ich własną odpowiedzialność i w interesie ich mieszkańców.

My tę odpowiedzialność czujemy każdego dnia. Jednak systematycznie, od kilku lat, próbuje się nam odebrać prawo oraz zdolność do realizowania tych zadań i przedsięwzięć. Dlatego sprzeciwiamy się nowym planom MEiN i apelujemy o wycofanie się z tych bezprawnych i szkodliwych dla polskiej edukacji pomysłów.

Z wyrazami szacunku

Prezes Zarządu
Unii Metropolii Polskich

Tadeusz Truskolaski
Prezydent Miasta Białegostoku

Do pobrania


X
Używamy ciastka

Na tej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są wymagane do działania strony, inne są użyteczne, aby zapewnić Ci najlepsze wrażenia z korzystania z sieci..