Ogólne

20 czerwca obchodzimy Światowy Dzień Uchodźcy


19 czerwca 2020

20 czerwca obchodzimy Światowy Dzień Uchodźcy, ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ (w 2000 roku).  To kolejna okazja, aby uświadomić sobie  problemy, z jakimi borykają się osoby zmuszone do opuszczenia ojczystych krajów na skutek wojen, kryzysów humanitarnych, prześladowań politycznych czy, coraz częściej, zmian klimatycznych.

 

„Każde działanie ma znaczenie” – to motyw przewodni tegorocznych obchodów.

Pandemia COVID-19 i niedawne protesty antyrasistowskie pokazały wyraźnie potrzebę walki o inkluzywny świat równych praw. Świat, w którym nikt nie zostaje z tyłu. Jeszcze nigdy nie było tak oczywiste, że wszyscy mamy do odegrania swoją rolę we wprowadzeniu zmian. Bo każdy może zmienić świat na lepsze.  Ta dewiza przyświeca tegorocznej kampanii Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców związanej z obchodami Światowego Dnia Uchodźców. Warto, żeby świat przypomniał sobie, że każdy człowiek, łącznie z uchodźcami, może wnieść swój wkład w rozwój społeczeństwa; że każde działanie ma znaczenie dla stworzenia bardziej sprawiedliwego i włączającego świata równych praw.

Światowy Dzień Uchodźcy jest też wezwaniem do odwagi dla zwykłych ludzi – tych, których uchodźcy spotykają na swojej drodze: w urzędzie, w sklepie albo szkole – by inny kolor skóry, inny akcent, inne zwyczaje nie budziły w nas strachu, żebyśmy zobaczyli w uchodźcy zwykłego człowieka.

Rezolucja Zgromadzenia Ogólnego ONZ z dn. 4 grudnia 2000r. o ustanowieniu Światowego Dnia Uchodźcy: https://undocs.org/en/A/RES/55/76

UNHCR wyjaśnia, kim jest uchodźca:

https://www.unhcr.org/pl/365-plwiadomosci2016uchodzca-czy-migrant-tlumaczymy-roznice-i-wyjasniamy-ich-sens-html.html

Michał Cyrankiewicz-Gortyński

Redaktor