Ogólne

2020 Rokiem Samorządu Terytorialnego


26 listopada 2019

5 listopada Zarząd Unii Metropolii Polskich im. Pawła Adamowicza podjął uchwałę w sprawie uznania roku 2020 Rokiem Samorządu Terytorialnego. W przyszłym roku będziemy bowiem świętować 30 lecie uchwalenia ustawy o samorządzie terytorialnym (gminnym) oraz pierwszych wyborów samorządowych.

Ustawa o samorządzie terytorialnym (gminnym) uchwalona została 8 marca 1990 r. Natomiast pierwsze wybory samorządowe (do rad gmin) odbyły się 27 maja tego samego roku. Co warte podkreślenia były to pierwsze w pełni demokratyczne wybory przeprowadzone w Polsce po 1989 r. Wybory z 4 czerwca 1989 r., w których został wyłoniony tzw. Sejm Kontraktowy były demokratyczne jedynie częściowo.

Biorąc pod uwagę znaczenie odrodzenia 30 lat temu samorządu terytorialnego dla odbudowy demokratycznego państwa, a także wielki wkład gmin, powiatów i województw samorządowych w późniejszy rozwój Polski, Zarząd UMP postanowił podjąć uchwałę uznającą rok 2020 Rokiem Samorządu Terytorialnego.

Odbudowa samorządu terytorialnego była sprzeciwem wobec scentralizowanego państwa, jakim była Polska Rzeczpospolita Ludowa. Reaktywacja samorządu terytorialnego, dokończona odtworzeniem samorządu na poziomie powiatowym i wojewódzkim na mocy uchwalonych 5 czerwca 1998 r. ustaw, była wielkim sukcesem zmieniającej się Polski. To w dużej mierze dzięki reformom samorządowym Polska jest obecnie państwem demokratycznym i zdecentralizowanym, funkcjonującym w oparciu o Konstytucyjną zasadę pomocniczości.” -  czytamy w uchwale Zarządu UMP.

W ślad za Unią Metropolii Polskich im. Pawła Adamowicza podobnej treści uchwały podejmować mają pozostałe ogólnopolskie korporacje samorządowe.

Zarząd Związku Miast Polskich uchwałę uznającą rok 2020 Rokiem Samorządu Terytorialnego podjął 15 listopada 2019 r. W jej treści przypomniano, że wybory do rad gmin przeprowadzone 27 maja 1990 r. były pierwszymi po ponad półwieczu wolnymi wyborami w Polsce. „W ten sposób został zakończony proces odbudowy demokratycznego ustroju państwa, zaprojektowany w 1981 roku przez wielki ruch społeczny Solidarność w programie Samorządna Rzeczpospolita. Wyniki częściowo wolnych wyborów parlamentarnych 4 czerwca 1989 roku umożliwiły przygotowanie przez odrodzony Senat RP projektu ustawy o samorządzie terytorialnym, uchwalonej 8 marca 1990 roku. Ustawa ta stanowiła realizację tezy 21 programu Samorządna Rzeczpospolita.” – czytamy w uchwale.

Natomiast Związek Gmin Wiejskich RP uchwałę uznającą rok 2020 Rokiem Samorządu Terytorialnego podjął 22 listopada br.

„Prawie 30 lat temu, 27 maja 1990 roku odbyły się pierwsze, całkowicie wolne wybory do rad gmin. Były one efektem uchwalonej 8 marca 1990 roku ustawy o samorządzie terytorialnym. Odrodzony samorząd jest wynikiem i materialnym dorobkiem ogólnonarodowego ruchu społecznego Solidarność. To realizacja m.in. solidarnościowego programu „Samorządna Rzeczpospolita” doprowadziła do restytucji samorządu terytorialnego w Polsce. Samorządu, dzięki któremu poczuliśmy się gospodarzami naszych wspólnot lokalnych funkcjonujących w demokratycznym i zdecentralizowanym systemie władzy publicznej. Osiągnięcia samorządu na przestrzeni 30 minionych lat dowodzą skuteczności lokalnego myślenia o demokratycznym Państwie, jako o wielkiej wspólnocie obywateli realizujących cele o wymiarze krajowym i lokalnym” - czytamy w uchwale Zarządu ZGW RP.

uch.pod.30.lecie

Michał Cyrankiewicz-Gortyński

Redaktor